Dwie firmy z Krakowa zostały ukarane przez UOKiK

Autobus

Prezes UOKiK nałożył kary za zmowę przetargową na dwie firmy z Krakowa. Przedsiębiorstwa działały na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. 

Jak czytamy na stronie UOKiK, zmowy przetargowe należą do bardzo poważnych naruszeń prawa antymonopolowego, zaburzających istotę konkurencji. Polegają one na uzgodnieniach między przedsiębiorcami, których celem jest eliminowanie, ograniczanie lub zniekształcenie rywalizacji, w konsekwencji prowadząc do nieadekwatnego do warunków rynkowych podwyższania cen.

Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie porozumień podczas udziału w przetargach oraz nałożył ponad 300 tys. zł kary na zmawiające się firmy:

  • ADAM-TOURS – kara w wysokości 250 944 zł,
  • ROAL– kara w wysokości 51 558 zł.

Przedsiębiorstwa działały na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego. Od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. brały udział w czterech, składających się z 17 części, przetargach na dowóz dzieci do placówek opiekuńczych i oświatowych oraz na usługi komunikacji zastępczej. Firmy te w sposób umyślny, skoordynowany i powtarzający się stosowały mechanizm tzw. rozstawiania i wycofywania ofert. Uzgadniały treść swoich propozycji, w których ceny były odpowiednio zróżnicowane. Jeśli po ostatecznym ustaleniu kolejności ofert ceny proponowane przez uczestników zmowy zajmowały dwa pierwsze miejsca, to najkorzystniejsza była wycofywana, co prowadziło do wyboru droższej usługi. Beneficjentem takiej rezygnacji w każdym przypadku był uczestnik zmowy.

Przykładowo, przedsiębiorstwa wzięły udział w przetargu na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Zabierzów do placówek opiekuńczych i oświatowych. Po otwarciu ofert, zamawiający wezwał ROAL, którego oferta była najkorzystniejsza, do uzupełnienia dokumentacji. Brak uzupełnienia spowodował jej odrzucenie i wybór kolejnej, czyli złożonej przez ADAM-TOURS, droższej o około 17 proc.

– Uczestnicząc w tych samych przetargach, przedsiębiorcy celowo i świadomie manipulowali ich wynikami poprzez wycofywanie lub nieuzupełnianie tańszej oferty. Porozumienie miało negatywne skutki dla organizatorów przetargów, którzy kilkukrotnie wybrali droższe oferty – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Źródło UOKiK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności