Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje o aukcji na miejsca pod budowę grobów murowanych. W licytacji udział bierze łącznie 13 miejsc pod budowę grobów murowanych, w tym: 5 miejsc na cmentarzu Rakowickim, 5 miejsc na cmentarzu Grębałów i 3 miejsca na cmentarzu Podgórskim.

reklama

W aukcji mogą wziąć udział osoby fizyczne (legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości), które do czwartku, 9 lutego do godz. 9.00 dokonają wymaganych formalności:

reklama
 1. złożą oświadczenia: o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji oraz o braku nabycia wcześniej miejsca pod budowę grobu murowanego lub piwnicy grobu murowanego na cmentarzach komunalnych w Krakowie w drodze aukcji/przetargu – dokumenty składa się w kasie ZCK przy ul. Rakowickiej 26
 2. wadium w pełnej wysokości 2000 zł – wpłatę można zrealizować gotówką w kasie ZCK przy ul. Rakowickiej 26 lub przelewem na konto: Bank PKO Bank Polski SA, 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516, w tytule należy wpisać lokalizację miejsca oraz jego numer porządkowy, zgodnie z ogłoszeniem o aukcji.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym organizatora aukcji.

Jedna osoba fizyczna może wziąć udział w licytacji kilku miejsc, po wcześniejszym wskazaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium – dla każdego miejsca odrębnie, jednakże po udzieleniu przebicia co do któregokolwiek z licytowanych miejsc dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych miejsc nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 500 zł.

Wylicytowanie miejsca pod budowę grobu murowanego daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni od daty licytacji umowy na użytkowanie minimum przez 50 lat gruntu pod grób murowany po wniesieniu aktualnie obowiązującej w ZCK opłaty w kwocie:

 • 7991 zł tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 50 lat lub
 • 14 000 zł tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na okres 99 lat.

Nabyte w wyniku zawarcia umowy prawo nabycia i użytkowania gruntu pod grób murowany nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez okres 5 lat od dnia zawarcia tej umowy. Osobom, które nie nabyły miejsca w drodze aukcji, wadium zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi osobom, które aukcję wygrały i nie przystąpiły do podpisania umowy użytkowania gruntu pod grób murowany w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą aukcji (w całości lub na poszczególne miejsca).

Zasady aukcji będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4) oraz w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie (ul. Rakowicka 26, ul. Wapienna 13, ul. Powstańców 48 i ul. Darwina 1g), a także opublikowane na stronie internetowej ZCK oraz w BIP ZCK.

W siedzibie oraz na stronie internetowej ZCK dostępny będzie regulamin aukcji i wzór umowy. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–14.30 pracownicy ZCK będą wskazywać w terenie miejsca przeznaczone do aukcji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 619 99 61, 12 619 99 19, 12 619 99 11, 12 619 99 12, 12 656 25 23.

Co można wylicytować?

W licytacji udział bierze łącznie 13 miejsc pod budowę grobów murowanych, w tym: 5 miejsc na cmentarzu Rakowickim, 5 miejsc na cmentarzu Grębałów i 3 miejsca na cmentarzu Podgórskim.

Szczegółowa lokalizacja miejsc oraz jednostkowa cena wywoławcza przedstawia się następująco:

Nowa część cmentarza Rakowickiego:

Miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m2:          

 1. Kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 20        
 2. Kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 21        
 3. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 1         
 4. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 5         
 5. Kwatera CXV, rząd II, miejsce nr 6        

Cena wywoławcza za każde miejsce: 15 982 zł.

Cmentarz Podgórski:

Miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m2:

 1. Kwatera XXXVIII a, rząd VI, miejsce nr 4                     
 2. Kwatera XXXVIII a, rząd VI, miejsce nr 5                     
 3. Kwatera XXXVIII a, rząd VII, miejsce nr 3                  

Cena wywoławcza za każde miejsce: 15 982 zł.

Cmentarz Grębałów:

Miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m2:

 1. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 8
 2. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 9
 3. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 10   
 4. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 11
 5. Kwatera CXXXIX a, rząd płn.-zach. I, miejsce nr 12

Cena wywoławcza za każde miejsce: 7991 zł.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności