W Krakowie pojawi się nowa ścieżka rowerowa

W Krakowie pojawi się nowa ścieżka rowerowa

W Krakowie pojawi się nowa ścieżka rowerowa. Prace rozpoczną się 20 lutego i zakończy się pod koniec maja 2023 r. Jej koszt to ok. 10,4 mln zł.

reklama

Nowa inwestycja zakłada budowę drogi dla rowerów o szerokości 3 metrów po obu stronach ul. Stanisława Stojałowskiego (od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki) oraz na fragmencie ul. Cechowej (do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki). W zakresie Zarządu Transportu Publicznego będzie realizacja pierwszego etapu zadania: odcinka ok. 1 100 m po stronie południowej oraz ok. 200 m po północnej. Pozostały fragment, na którym konieczna jest przebudowa sieci ciepłowniczej, wykona Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

reklama

To nie wszystko

W ramach zadania przebudowane zostaną też ciągi piesze, powstaną przejazdy rowerowe na skrzyżowaniach oraz zjazdach, przystanki autobusowe zostaną wyznaczone na pasach ruchu, wymienione zostaną wiaty przystankowe. Pojawi się nowe oświetlenie. Zastosowane zostaną również elementy służące uspokojeniu ruchu (wyspy azylu, zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu czy parkowanie wzdłuż krawędzi jezdni).

Prace będą etapowane. Rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, 20 lutego, po stronie południowej ulicy, od Halszki w kierunku Bojki. Przystanek autobusowy zostanie przeniesiony w tymczasową lokalizację. Realizowana będzie przebudowa sieci podziemnych, później roboty drogowe.

Większość prac będzie realizowana poza jezdnią. W przypadku robót przy przejściach dla pieszych, jezdnia będzie zawężana z utrzymaniem przejezdności. Ruch pieszych będzie utrzymany.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności