Rusza nabór na strażnika miejskiego. Tyle możesz zarobić!

Rusza nabór na strażnika miejskiego. Tyle możesz zarobić!

Krakowska straż miejska zaprasza w swoje szeregi. Wolnych jest 30 etatów.

reklama

Warunki jakie muszą spełnić przyszli strażnicy miejscy to:

reklama

– obywatelstwo polskie,
– ukończony 21 rok życia,
– korzystanie z pełni praw publicznych,
– wykształcenie średnie,
– nienaganna opinia,
– sprawność pod względem psycho-fizycznym,
– niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
– ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
– zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
– znajomość języków obcych,
– umiejętność obsługi komputera,
– znajomość topografii Krakowa,
– prawo jazdy kat. B,
– umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
– umiejętność pracy w grupie,
– odporność na stres.

Zakres obowiązków:

– ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,
– realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego. 
 

Warunki pracy i płacy:

– praca patrolowa w terenie,
– trzy zmiany,
– 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
– przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
– umowa o pracę na czas określony,
– wynagrodzenie zasadnicze 4 000 zł brutto; po ukończeniu szkolenia podstawowego wynagrodzenie zasadnicze powiększone zostanie o premię regulaminową (20%) i wynosić będzie 4 800 zł brutto,
– dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
– dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
– rozbudowany system nagród motywacyjnych (m.in. nagrody kwartalne, za szczególne osiągnięcia w pracy, roczne),
– dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,
– bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in., dopłaty do wczasów, kolonii dla dzieci, dopłaty do karnetów sportowych, świadczenia pieniężne), 
– możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na studiach wyższych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe,
– możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych,
– po roku przeniesienie na wyższe stanowisko młodszego strażnika.

Wymagane dokumenty:

– CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w przekazanych dokumentach, w tym w CV w zakresie wykraczającym poza przepisy kodeksu pracy”,

– kwestionariusz personalny kandydata,

– książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

– dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków
oraz w formie elektronicznej na adres kadry@strazmiejska.krakow.pl w terminie od 20 lutego 2023 r. do 19 marca 2023 r.

Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności