Depresja coraz groźniejsza

artykuł sponsorowany
<a></a>Depresja coraz groźniejsza

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że depresja zalicza się obecnie do grupy czterech najpoważniejszych chorób. Szacunki wskazują, że zaburzenia depresyjne do 2030 roku mają szansę stać się najczęściej diagnozowaną chorobą na terenie całego świata. Niestety, depresja stanowi jeden z głównych czynników skłaniających do samobójstwa – dlatego tak ważne jest, by osoby, które zauważyły u siebie lub członka swojej rodziny pierwsze jej objawy, sięgnęły po pomoc specjalisty. Leczenie depresji opiera się na stosowaniu farmakoterapii oraz psychoterapii. Pomimo tego że temat depresji dość często się bagatelizuje, to nie ulega wątpliwości, że jest on bardzo poważny. Nieleczona choroba może wpłynąć nie tylko na osobiste, ale i społeczne życie pacjenta. Im wcześniej zostaną zauważone pierwsze objawy depresji, tym szybciej może być postawiona skuteczna diagnoza, co znacznie wspomaga proces leczenia.

Do jakiego lekarza zgłosić się z pierwszymi objawami depresji?

Osoby, które podejrzewają u siebie lub u bliskiej sobie osoby pojawienie się objawów depresji, często zastanawiają się, do kogo mogą zwrócić się o potrzebną im pomoc. Za każdym razem, kiedy zauważalne stają się następujące symptomy:

  • uczucie apatii i zmęczenia,
  • obniżony przez dłuższy czas nastrój,
  • zaburzenia snu,
  • smutek,
  • niemożność cieszenia się z czegokolwiek,
  • bóle głowy,

warto sięgnąć po pomoc specjalisty. Wymienione powyżej objawy depresji powinny stać się początkiem sprawnej diagnostyki oraz jak najszybszego wdrożenia leczenia. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że mogą one także wskazywać na inne zaburzenia psychiczne – dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej sięgnąć po pomoc lekarza.

Osoba podejrzana o występowanie depresji powinna po pierwsze udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który, jeśli zajdzie taka potrzeba, skieruje ją do poradni zdrowia psychicznego. Lekarz psychiatra to specjalista posiadający odpowiednie kompetencje, które pozwalają mu diagnozować różne rodzaje zaburzeń depresyjnych oraz skutecznie je leczyć.

Jak wygląda diagnoza depresji?

Skuteczne leczenie depresji w tych czasach jest bardzo utrudnione, choćby z tego względu, że wiele osób wciąż ma tendencję do jej bagatelizowania. Depresja często bywa mylona ze zwykłym obniżeniem nastroju – a to, według większości ludzi, nie wymaga diagnozy psychiatry. Psychiatra diagnozę zaburzeń depresyjnych może postawić już na podstawie udzielonych przez pacjenta odpowiedzi na kilka pytań. Będą to informacje związane z odczuwaniem przez niego przygnębienia, braku nadziei, osłabienia oraz smutku.

Pacjent zmaga się prawdopodobnie z zaburzeniami depresyjnymi, jeśli te objawy utrzymywały się u niego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Niemniej jednak podstawą do postawienia trafnej diagnozy jest przeprowadzony przez lekarza szczegółowy wywiad, badania psychiatryczne oraz ocena stanu pacjenta. Przydatna może okazać się także rozmowa ze znajomymi oraz bliskimi chorego

W jaki sposób leczyć depresję?

Depresja to choroba, która bezwzględnie wymaga leczenia. Jeśli chodzi o podstawowe metody walki z nią, to trzeba wskazać na leczenie farmakologiczne i psychoterapia. Bardzo ważne, by wzajemnie się uzupełniały i były prowadzone równolegle.

Warto zastanowić się, jak działają leki przeciwdepresyjne. Otóż, przede wszystkim są one dobierane przez specjalistę w zależności od indywidualnych objawów i stanu danego pacjenta. Lekarz przy doborze odpowiedniej farmakoterapii może uwzględnić także stosowanie innych leków, choroby współistniejące, ryzyko pojawienia się objawów niepożądanych, a także historię choroby pacjenta. Leki przepisywane przez lekarza psychiatrę dostępne są wyłącznie na receptę. Pacjenci, którzy potrzebują kolejnego opakowania leków antydepresyjnych, często zastanawiają się, w jaki sposób otrzymać receptę online. Otóż, bardzo wygodnym dla nich rozwiązaniem jest możliwość skorzystania z konsultacji zdalnych oferowanych przez internetowe portale. Wystarczy, że pacjent wypełni na tego typu stronię szczegółowy formularz, wskaże potrzebny mu lek oraz opłaci konsultację. Specjalista psychiatrii zapozna się z udzielonymi przez niego odpowiedziami, a następnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, wypisze receptę, która w zaledwie kilkanaście minut trafi do pacjenta.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w leczeniu depresji bardzo ważne jest, by pacjent leki przeciwdepresyjne stosował przez dłuższy czas – zazwyczaj jest to okres przynajmniej 6 miesięcy. Pacjent codziennie przyjmuje dawkę leków zgodną z lekarskimi zaleceniami. Jeśli chodzi o schemat leczenia depresji, to zazwyczaj wygląda on w ten sposób, że pacjent rozpoczyna terapię od mniejszej dawki początkowej leku, a następnie stopniowo ją zwiększa, aż osiągnie optymalną dla siebie dawkę terapeutyczną. Pierwsze efekty farmakoterapii można zauważyć po 2-4 tygodniach od momentu jej rozpoczęcia.

Psychoterapia w depresji

Jeśli chodzi o leczenie uciążliwej i groźnej choroby, jaką jest depresja, to nie wolno bagatelizować roli psychoterapii. Pozwala ona choremu na lepsze zrozumienie choroby oraz mechanizmów, które nią kierują. Pacjent dzięki psychoterapii jest w stanie dojść do tego, dlaczego uaktywniają się u niego emocje, zachowania i myśli, które prowadzą do powstawania stanów depresyjnych. Terapia w gabinecie psychoterapeuty traktowana jest jako uzupełnienie farmakoterapii – może być także prowadzona bez konieczności przyjmowania środków farmakologicznych.

Rodzaj psychoterapii dobierany jest do sytuacji emocjonalnej danego pacjenta. Uznaje się jednak, że w leczeniu depresji najskuteczniejszą terapią jest terapia poznawczo-behawioralna, która pozwala zmienić u pacjenta wzorce destruktywnych zachowań i negatywnych myśli. Terapię tę stosuje się w leczeniu nie tylko depresji, ale także lęków napadowych, fobii, nerwicy, stresu pourazowego oraz nerwicy natręctw.

Jeśli chodzi o niefarmakologiczne leczenie depresji, to specjaliści często stawiają także na terapię interpersonalną. Jest to terapia skoncentrowana na relacjach społecznych pacjenta. Podczas niej pracuje on nad rozwijaniem mocnych stron swojego charakteru, podniesieniu samooceny oraz poprawą umiejętności komunikacji. Terapia interpersonalna najwyższą skuteczność wykazuje w przypadku chorych, którzy przeżyli utratę bliskiej osoby bądź też przez dłuższy czas byli odizolowani od społeczeństwa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności