16 tysięcy mieszkańców Krakowa może spodziewać się zaproszeń

Prądnik z lotu ptaka

Już niebawem mieszkańcy Krakowa spotkają się, aby przedyskutować rozwiązania usprawniające transport w mieście.

reklama

Na przestrzeni kolejnych trzech miesięcy odbędzie się drugi panel obywatelski organizowany przez Miasto Kraków, tym razem poświęcony kluczowej dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Krakowa problematyce transportu. Paneliści i panelistki podejmą budzące wiele emocji tematy dotyczące m.in. zakorkowania miasta, zanieczyszczeń generowanych przez ruch kołowy, komunikacji zbiorowej czy stref parkowania. 3 centralne pytania, na jakie będą starali się znaleźć odpowiedzi, to:

reklama
  1. W jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście?
  2. Jak należy zarządzać zarządzać miejscami parkingowymi w mieście?
  3. W jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej?

Panel obywatelski to szansa dla losowo wyłonionej, reprezentatywnej grupy 80 mieszkanek i mieszkańców Krakowa na wywarcie realnego wpływu na politykę miasta. Rekomendacje wypracowane na spotkaniach panelowych, które uzyskają minimum 80-proc. poparcia panelistów i panelistek i leżą w kompetencjach gminy, Prezydent Miasta Krakowa uzna za wiążące i będą one sukcesywnie wdrażane.

18 stycznia wylosowano osoby, które będą miały szansę wziąć udział w panelu. W najbliższych dniach 16 tysięcy mieszkańców Krakowa może zatem spodziewać się zaproszenia od Prezydenta Miasta Krakowa do udziału w tym szczególnym przedsięwzięciu jakim jest Krakowski Panel Transportowy. W środku będzie się znajdować również instrukcja, jak potwierdzić swoją chęć udziału w panelu. Z grona wszystkich chętnych wylosowana zostanie ostateczna grupa panelistek i panelistów. Co ważne, grupa ta będzie odzwierciedlać strukturę demograficzną społeczności Krakowa pod względem rozkładu wieku, płci, dzielnicy zamieszkania oraz poziomu wykształcenia. 

Prace panelu zrealizowane zostaną w ramach 5 spotkań. 3 pierwsze spotkania będą miały charakter edukacyjny – zespół ekspertów wprowadzi panelistów i panelistki w rozmaite aspekty systemu transportu w mieście oraz w kontekst już obowiązujących polityk miejskich. Ostatnie dwa spotkania będą miały charakter deliberacyjny – paneliści i panelistki skupią się na pracy nad konkretnymi rekomendacjami, które mogłyby usprawnić poruszanie się po mieście. Zwieńczeniem prac panelu będzie głosowanie nad najbardziej obiecującymi rekomendacjami.

Spotkania panelowe odbędą się kolejno 4, 5, 18 i 19 marca oraz 1 kwietnia 2023 r.

Organizatorem Krakowskiego Panelu Transportowego jest Gmina Miejska Kraków, operatorami panelu są natomiast Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Optimum Pareto.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności