ZUS informuje! Pobierasz świadczenie „500+”? Przeczytaj!

ZUS informuje! Pobierasz świadczenie „500+”? Przeczytaj!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że beneficjenci „500+”, którzy już je pobierają, nie powinny jeszcze składać wniosku na kolejny okres świadczeniowy. Można to zrobić od 1 lutego tego roku.

reklama

Od 1 lutego 2023 r. ZUS będzie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Osobie, która złoży prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

reklama

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Wniosek na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć przez aplikację mZUS (telefony komórkowe, tablety). Możliwe też będzie wysłanie go przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, złoży wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Jeżeli nie ma profilu na PUE, ZUS mu go założy automatycznie na podstawie danych z wniosku.

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i też pozostałym cudzoziemcom, o ile są legalnie w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie „500+” przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. I uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jeśli chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze, powinni złożyć specjalnie przygotowany w języku ukraińskim formularz SW-U. Wniosek ten można złożyć na PUE, na portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek o 500+ w aplikacji mZUS

Od 1 lutego wniosek o „500+” na nowy okres można złożyć przez mZUS. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Aplikacja mZUS przyspiesza wypełnienie wniosku. Jeśli ZUS wcześniej już przyznał świadczenie, to wniosek na nowy okres zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient możne je edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze wniosku rodzic może pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie.

reklama
  • "ZUS w Krakowie"

    ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie 500+

    reklama Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie „500+” na nowy okres świad…
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności