Ukrainiec przewoził w samochodzie 12 Turków [VIDEO]

Ukrainiec przewoził w samochodzie 12 Turków [VIDEO]

Funkcjonariusze Straży Granicznej przecierali oczy z dziwienia, kiedy dokonali kontroli drogowej samochodu. Obywatel Ukrainy przewoził w pojeździe 12 Turków.

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Chochołowie na Podhalu, kiedy to funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali kontroli drogowej samochodu marki Ford S Max na polskich numerach rejestracyjnych. W jej wyniku wewnątrz pojazdu ujawnili kierowcę (obywatela Ukrainy) oraz 12 obywateli Turcji.

reklama

Ustalono, iż obcokrajowcy drogą lotniczą dotarli z Turcji do Serbii, następnie pieszo przedostali się do Węgier. Tam wsiedli do samochodu, którym przez Słowację dotarli do Polski, gdzie po przekroczeniu granicy państwa przez byłe przejście graniczne w Chochołowie zostali zatrzymani. Celem ich podróży były Niemcy.

reklama

Dla 12 obywateli Turcji wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu z 3 letnim zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen. Dodatkowo sąd wydał postanowienia o umieszczeniu cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców na okres 3 miesięcy.

Kierujący pojazdem obywatel Ukrainy, został zatrzymany w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa, polegającego na organizowaniu innym osobom przekroczenia wbrew przepisom prawa granicy RP. Ponadto zaszły również okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, gdyż wymagały tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony i bezpieczeństwa publicznego lub interes RP. Sąd zastosował wobec podejrzanego obywatela Ukrainy środek  zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności