Ten basen w Krakowie ponownie zostanie otwarty!

Basen w Krakowie

Dobra informacja dla osób, które korzystały z basenu Uniwersytetu Ekonomicznego. Podjęto decyzję o jego ponownym otwarciu!

Decyzją Władz Rektorskich od 27 lutego 2023 roku, swoją działalność wznowi basen Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przypomnijmy, we wrześniu 2022 roku UEK informował, że w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczno-finansową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Podjęta została trudną decyzja o czasowym, całkowitym wyłączeniu z funkcjonowania basenu.

Jak czytamy w komunikacie, obecnie przygotowywany jest harmonogram zajęć pływackich dla studentów. Pływalnia zostanie również, w większym niż dotychczas zakresie, udostępniona pracownikom Uniwersytetu oraz osobom spoza Uczelni. Szczegóły oferty zajęć dla pracowników i pozostałych użytkowników basenu UEK zostaną podane na początku lutego, po zaplanowaniu zajęć dydaktycznych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności