W okolicach krakowskiego dworca zatrzymano obywatela Maroka

W okolicach krakowskiego dworca zatrzymano obywatela Maroka

Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas kontroli legalności pobytu w okolicach krakowskiego dworca zatrzymali obywatela Maroka.

Cudzoziemiec wyjechał ze swojego ojczystego kraju 6 lat temu, celem poprawy warunków życia.  Zanim dotarł do Polski przebywał w różnych państwach Unii Europejskiej. Wnioski o ochronę międzynarodową składał m.in. w Grecji, na Węgrzech oraz w Polsce. Podczas zatrzymania nie posiadał żadnych dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium Polski.

Komendant PSG w Krakowie podjął decyzję o umieszczeniu obywatela w Ośrodku dla Cudzoziemców, celem zebrania dodatkowych informacji, na których opiera się wniosek o ochronę międzynarodową oraz zabezpieczenia jego osoby, celem ewentualnego przekazania stronie niemieckiej w ramach rozporządzenia DUBLIN III.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności