Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w jednej z krakowskich firm

Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w jednej z krakowskich firm

Funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z agencji zatrudnienia w Krakowie.

Podczas sprawdzania dokumentacji okazało się, że dwóch cudzoziemców nielegalne wykonywało pracę, a czternastu wykonywało pracę na innych warunkach, niż określone w wydanych zezwoleniach, co również jest niezgodne z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast 32 obcokrajowcom powierzono nielegalne wykonywanie zadań, bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie. Ponadto w 84 przypadkach nie dopełniono obowiązku informacyjnego wobec Wojewody Małopolskiego o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych zezwoleń na pracę.

Pracodawcy za nieprawidłowości grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł. Odpowiedzialność poniosą również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

Źródło PSG

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności