Nowa odsłona rządowego programu Maluch+

Nowa odsłona rządowego programu Maluch+

12 grudnia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, poseł Urszula Rusecka – przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita omówili zmiany w programie „Maluch+” z przedstawicielami małopolskich jednostek samorządu terytorialnego.

Dotychczas, program „Maluch+” funkcjonował w formule rocznej, teraz będzie miał długofalowy charakter. Jego budżet w ramach nowej edycji zaplanowano na 5,5 mld zł. Dzięki temu liczba miejsc dla najmłodszych dzieci zwiększy się w kraju o dodatkowe 102 tys.

Obecnie funkcjonuje 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ok. 228 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. W 2015 roku było to niespełna 3 tys. placówek, które oferowały zaledwie 84 tys. miejsc dla dzieci.

– Chcemy, by każdy rodzic, nawet w najmniejszej gminie, gdy zdecyduje się na podjęcie wyzwań zawodowych, nie miał problemu ze znalezieniem nowoczesnego i przyjaznego miejsca, w którym jego dziecko będzie miało odpowiednią opiekę. Teraz wrzucamy szósty bieg i zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pracujący rodzic, bezpieczny maluch

Program kierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, ale też do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi – instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie.

Bardziej elastycznie i według algorytmu

W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania.

Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia.

Samorządy na dofinansowanie do funkcjonowania już utworzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł.

Nowa edycja programu „Maluch+” to również uporządkowanie i wdrożenie ogólnopolskich kryteriów wsparcia opieki żłobkowej. Równomierny podział środków w zależności od potrzeb gmin będzie odbywał się przy wykorzystaniu algorytmu. Trwają konsultacje społeczne tego algorytmu.

W jaki sposób przydzielone zostaną środki?

W pierwszej kolejności środki przeznaczone na realizację programu będą kierowane do gmin. Każdej gminie w Polsce zostaną przydzielone środki na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki według algorytmu, w którym brane są pod uwagę potrzeby gmin wynikające ze statystyk.

Algorytm uwzględnia następujące dane:

– udział dzieci do lat 3. nieobjętych opieką w danej gminie w ogólnej liczbie dzieci nieobjętych opieką w kraju (dane na koniec 2021 roku),

– dochód gminy per capita (dane na koniec 2021 roku).

Przydział środków według algorytmu nastąpi jednorazowo na początku programu. Złożenie wniosku o wysokość środków przyznanych według algorytmu stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej puli dofinansowania. Gmina na wniosku może również zgłosić rzeczywiste zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków dotyczącą utworzenia większej liczby miejsc.

W sytuacji, gdy gminy nie zawnioskują o przeznaczone dla nich algorytmem środki, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane wśród jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, według zasad określonych w programie, przy czym zachowana będzie zawsze zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gdzie i w jakiej formie będzie można składać wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Maluch+” należy złożyć do wojewody. Wniosek dotyczy jednocześnie dofinansowania na tworzenie miejsc opieki i dofinansowania ich funkcjonowania. W nowej formule programu proces wnioskowania będzie odbywał się w formie elektronicznej. 

Wnioski należy składać:

– w przypadku gmin – za pośrednictwem formularza w Module 2 systemu teleinformatycznego Rejestr Żłobków,

– w przypadku powiatów, województw, podmiotów innych niż jst – za pośrednictwem formularza na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia).

Wnioski będzie można składać w terminie 4 tygodni od dnia ogłoszenia programu.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności