Nowy dodatek dla Polaków. Od dziś można składać wnioski

Nowy dodatek dla Polaków. Od dziś można składać wnioski

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. Zgodnie z ustawą dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku (plik PDF)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć elektronicznie za pomocą Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa (w formie pisma wraz z załączonym skanem wypełnionego wniosku) i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego albo uwierzytelnić podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są również w następujących lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30: 

  • Kraków, ul. Stachowicza 18, 
  • Kraków, os. Zgody 2,
  • Kraków, ul. Wielicka 28A

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można również wysłać pocztą na adres Krakowskie Centrum Świadczeń, 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 z dopiskiem „dodatek elektryczny”.

Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu ustawy z dnia20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tzw. fotowoltaika.  

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności