Wodociągi Miasta Krakowa wydały oświadczenie

Wodociągi Miasta Krakowa wydały oświadczenie

Wodociągi Miasta Krakowa wydały oświadczenie, które przekazujemy poniżej:

reklama

„W odniesieniu do rozpowszechnianych fałszywych informacji dotyczących złej jakości wody, Wodociągi Miasta Krakowa S.A. oświadczają, że krakowski system zaopatrzenia w wodę jest w pełni bezpieczny.  

Procesy technologiczne stosowane we wszystkich zakładach uzdatniania wody Wodociągów Miasta Krakowa S.A. – w szczególności wysokosprawne procesy dezynfekcji wody (promieniowanie UV i elektrolitycznie generowany podchloryn sodu w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba oraz dwutlenek chloru w Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa i Dłubnia) zapewniają najwyższą jakość dostarczanej wody.

reklama

Dodatkową barierą jest utlenianie wstępne prowadzone jako – ozonowanie w ZUW Raba oraz oksydacja nadmanganianem sodu w ZUW Dłubnia i ZUW Rudawa. Również proces stosowany w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany składający się z filtracji powolnej i dezynfekcji elektrolitycznie generowanym podchlorynem sodu skutecznie eliminuje wszelkie zagrożenia.

Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz regulacje Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.”

Jak informuje Gazeta Wyborcza, woda w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II jest skażona bakteriami Escherichia coli. Wstrzymano prace Bloków Operacyjnych (Kardiochirurgii, Torakochirurgii i Chirurgii Naczyń) oraz wszystkich oddziałów szpitalnych, wymagających dostępu do bieżącej wody. Taka sytuacja potrwa do czasu zwalczenia źródła bakterii i dezynfekcji sieci.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności