W Krakowie otwarto sklep socjalny. Kto może skorzystać?

W Krakowie otwarto sklep socjalny. Kto może skorzystać?

Dziś w Krakowie otwarto pierwszy sklep socjalny. Placówka znajduje się przy ul. Siemaszki 31 podczas oficjalnego otwarcia udział wzięli wiceprezydent Andrzej Kulig, dyrektor Krakowskiego Banku Żywności Justyna Liptak oraz radny miejski Artur Buszek.

reklama

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia sklepu socjalnego mogą korzystać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na podstawie skierowania wydanego przez MOPS. Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1200 zł netto.

reklama

Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość.

  • 1 kg warzyw lub owoców – 10 punktów
  • pieczywo – 10 punktów
  • nabiał i jaja – 20 punktów
  • olej – 30 punktów
  • cukier i słodycze – 30 punktów.

Szczegółowa tabela punktów będzie dostępna na terenie sklepu socjalnego. Niewykorzystane punkty nie będą przechodzić na kolejny okres i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

W „Dobrym Sklepie” będzie można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.

Uruchomienie tego sklepu jest poszerzeniem oferty pomocy dla mieszkańców naszego miasta, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i mają trudności z racjonalnym wykorzystywaniem przyznanej pomocy finansowej. Pracownicy sklepu będą także pomagali i doradzali przy wyborze produktów, tak aby były one zróżnicowane i pełnowartościowe.

Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku. 

Do końca umowy wysokość środków przeznaczonych przez miasto na prowadzenie sklepu wynosi 885 tys. złotych.

Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

  • Poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00
  • Wtorek od godz. 9.00 do 15.00
  • Środa od godz. 9.00 do 15.00
  • Czwartek od godz. 9.00 do 15.00
  • Piątek od godz. 9.00 do 15.00
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności