Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Rusza kolejny turnus szkoleniowy

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Rusza kolejny turnus szkoleniowy

Rusza kolejny turnus szkoleniowy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

reklama

3 października rozpoczyna się przedostatni w tym roku kalendarzowym turnus szkoleniowy. Wojskowe Centra Rekrutacji z Małopolski powołały na niego łącznie 213 ochotników. Trafią oni do jednostek wojskowych w całej Polsce. 163 osoby spośród nich odbędą dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w 5 batalionie dowodzenia w Rząsce oraz w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie.

reklama

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa dla kogo?

DZSW to propozycja zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Muszą oni jednak spełnić pewne warunki. Wiek niższy niż 55 lat czy brak karalności za przestępstwa umyślne to podstawowe z nich. Liczy się także zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej. Są one weryfikowane na etapie rekrutacji. Niezbędne jest także wykształcenie minimum podstawowe, pełnoletniość oraz polskie obywatelstwo.

Co ważne, szkolenie skierowane jest dla ochotników, którzy dotychczas nie pełnili żadnej formy służby wojskowej i nie składali przysięgi wojskowej. Mogą w nim także uczestniczyć żołnierze rezerwy.

Całość szkolenia obejmuje dwa etapy. Pierwszy – podstawowy – trwa 28 dni. Zwieńczeniem tego etapu jest złożenie przysięgi wojskowej. Drugi etap to maksymalnie 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, które realizowane jest na wyznaczonych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych. Żołnierz rezerwy, który podejmie dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, odbywa tylko szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie i co dalej?

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, ma pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby. Co istotne, może być również do niej powołany przed upływem szkolenia specjalistycznego. O tym, czy tak się stanie, decyduje dowódca jednostki, w której szkoli się ochotnik, biorąc pod uwagę jego zasługi, zaangażowanie i kwalifikacje.

Ci z żołnierzy, którzy ukończą wyłącznie szkolenie podstawowe i złożą przysięgę, mogą wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej lub złożyć wniosek do służby w aktywnej rezerwie. Jeśli natomiast kandydaci złożą na tym etapie rezygnację – zostaną przeniesieni do rezerwy pasywnej.

Wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie

Podczas pełnienia DZSW każdy z żołnierzy otrzymuje wynagrodzenie. Miesięczne uposażenie przysługuje od pierwszego dnia służby i wynosi 4560 zł. Żołnierze otrzymują także w tym czasie bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Mają również zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną i ubezpieczenie. Warto wspomnieć, że podczas pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej istnieje możliwość nabycia szeregu uprawnień i kwalifikacji. Wśród nich są, chociażby prawo jazdy kat. C, C+E, D, uprawnienia w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka czy skoczka spadochronowego. Koszty związane z nabyciem tych uprawnień ponosi Wojsko.

Cztery kroki do służby

Wniosek o powołanie do DZSW można złożyć elektronicznie lub bezpośrednio. Co ważne, można go złożyć w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji w całym kraju. Jedną z najwygodniejszych form zgłoszenia jest właśnie forma kontaktu drogą elektroniczną. Wystarczy założyć konto na stronie https://www.zostanzolnierzem.pl/ i podać niezbędne dane. To pierwszy krok.

Następnie rekruter kontaktuje się z kandydatem i ustala termin i miejsce stawienia się do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Trzeci krok to niezbędne procedury naboru. Obejmują one rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie. Całość odbywa się maksymalnie w dwa dni.

Kandydat, który pomyślnie ukończy ten etap, otrzymuje kartę powołania na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności