Budują mur przeciwpowodziowy [zdjęcia]

Budują mur przeciwpowodziowy [zdjęcia]

Mieszkańcy południowej części Krakowa będą chronieni przed podtopieniami. Po wezbraniu rzeki, które miało miejsce w 2021 roku na terenie Bieżanowa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło współpracę z miastem Kraków w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym rejonie. Zgodnie z zawartym porozumieniem, rozpoczyna się kolejny etap zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy”.

reklama

Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, pierwszy etap zadania zabezpieczającego dolinę Serafy został już zrealizowany przez wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu na odcinku w rejonie osiedla Złocień. Teraz będzie realizowany drugi etap, czyli wykonanie muru z grodzic winylowych odcinkowo obustronnie poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów. Docelowo winylowa ściana przeciwpowodziowa o długości ponad 1 km ma powstać na obu brzegach rzeki, czyli łączna długość konstrukcji będzie wynosić ponad 2 km. Zadanie to finansuje gmina miejska Kraków, a jego wartość wynosi blisko 10 mln zł.

reklama
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

– Opaska brzegowa, która powstanie, będzie pełniła funkcję „tarczy” chroniącej mieszkańców Bieżanowa i okolic przed podtapianiem. Będzie to swego rodzaju mur przeciwpowodziowy, który w razie wezbrania rzeki Serafy będzie powstrzymywał teren przed zalewaniem – tłumaczy wojewoda

Dodatkowo w wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności.

Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodujących bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta, co zapewni bezpieczny spływ wód wezbraniowych.

Kaskada 5 zbiorników przeciwpowodziowych

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

PGW Wody Polskie prowadzą jeszcze inne działania mające zdecydowanie poprawić sytuację w tym rejonie Krakowa. Przede wszystkim realizowane są obecnie działania ochronne w postaci kaskady 5 zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na rzece Serafie i trzech na potoku Malinówka.

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Strategiczną inwestycją kompleksowo zwiększającą bezpieczeństwo powodziowe Krakowa jest realizowana przez Wody Polskie rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły.

W ramach inwestycji „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” Wody Polskie modernizują 20 km wałów na terenie trzech krakowskich dzielnic (Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty), ale inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka. Realizacja tego projektu zapewni bezpośrednią ochronę 40 tys. mieszkańców oraz obiektów o strategicznym znaczeniu dla całego miasta – podkreśla wojewoda Kmita.

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe swoim bezpośrednim sąsiedztwem będą chronić mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km2. Mają również stanowić kluczowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla infrastruktury miejskiej oraz pobliskich obiektów przemysłowych. Zabezpieczą m.in. Elektrociepłownię Kraków w Łęgu, oczyszczalnie ścieków Płaszów oraz Kujawy, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Giedroycia, część urządzeń technologicznych Zakładu Hutniczego Arcelor Mittal oraz wiele mniejszych zakładów przemysłowo-usługowych położonych przy ulicach Lipskiej, Jana Surzyckiego, Rybitwy i Christo Botewa.

Obecnie inwestycja jest na końcowym etapie realizacji – zakończenie kompleksowej rozbudowy wałów rzeki Wisły planowane jest na połowę przyszłego roku. Koszt realizacji inwestycji to 153 mln zł (z uwzględnieniem wypłaty stosownych odszkodowań).

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności