Za kilka dni rozpocznie się przebudowa alei Róż

Wielkimi krokami zbliżają się prace na alei Róż. Już od najbliższego poniedziałku, 12 września w tym miejscu rozpoczną się roboty.

Dzięki projektowi z budżetu obywatelskiego „Aleja Róż na nowo” w to miejsce powróci zieleń. Pojawią się szpalery lip, róże, a także nowa mała architektura.

„Aleja Róż na nowo” to projekt budżetu obywatelskiego z 2019 r. W jego ramach przewidziano powrót do czasów sprzed przebudowy w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to na alei postawiono pomnik Włodzimierza Lenina.

Projekt zakłada przywrócenie historycznego układu zieleni w tej części Alei Róż, z układem parterów, małą architekturą, trawnikami i różami w centralnej części. Planuje się również posadzenie, z każdej strony parteru, szpaleru lip, równoległego do istniejących obecnie szpalerów drzew. Poprawione zostaną również warunki siedliskowe obecnie rosnących drzew, tak aby całość realizacji była krokiem w kierunku przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Pojawi się mnóstwo zieleni – 1260 krzewów róż prawie 3,5 tysiąca innych krzewów (lilak pospolity, ligustr pospolity), 24 drzewa (lipy drobnolistne) , blisko 500 bylin oraz roślin cebulowych. Na placu zakwitną m.in. tulipany.

Obszar o powierzchni blisko 1 ha na odcinku między Placem Centralnym im. Ronalda Regana, a Aleją Przyjaźni zamieni się w duży zieleniec, w którym będzie można wypocząć wśród drzew i zapachu róż!

Na terenie placu zlokalizowane zostaną ławki i kosze na śmieci nawiązujące do historycznych form znanych z fotografii. Pojawią się również stojaki rowerowe.

Dodatkowo, na teren objętym projektem wprowadzony został zdrój uliczny z wodą pitną dla ludzi i zwierząt – dwupoziomowy zdrój wody pitnej składający się z trzech mis – poideł dla zwierząt i ludzi z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności