W centrum Krakowa zatrzymano obywatela Nigerii

Funkcjonariusze Straży Granicznej w poniedziałek zatrzymali obywatela Nigerii.

Podczas prowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski okazało się, że cudzoziemiec wyjechał z Nigerii na Ukrainę studiować ekonomię, jednak uczestniczył tylko w krótkim kursie językowym.

Z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego Nigeryjczyk wyjechał z Ukrainy i udał się na Słowację, a następnie do Polski. Tutaj złożył dwa wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – do Wojewody Pomorskiego oraz do Małopolskiego. Cudzoziemiec deklarował podjęcie studiów ekonomicznych w Polsce. Niestety po dzień dzisiejszy mężczyzna nie uzyskał żadnych dokumentów, uprawniających go do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen – informuje krakowska Straż Graniczna.

W związku z zaistniałą sytuacją, wydano wobec obywatela Nigerii decyzję administracyjną o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres jednego roku.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności