Można już skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom typu B

W Krakowie można już skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom typu B, które dedykowane są dla dzieci do 2 roku życia, w tym kończących 2 lata w 2022 roku. Szczepienia zalecane są w szczególności dzieciom, które przebywają w dużych skupiskach, takich jak żłobki czy przedszkola.

Miejsce wykonywania szczepień

Szczepienia będą wykonywane w Centrum Medycznym iMed24 przy ul. prof. M. Życzkowskiego 29 w Krakowie, a ich realizatorem jest Comarch Healthcare SA.

Zadzwoń i zarejestruj dziecko na szczepienie

Rejestracja na szczepienie jest możliwa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 12 376 31 36 lub pod numerem infolinii 12 376 31 31. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia pacjenta.

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń dzieci. Szczepienia realizowane będą do wyczerpania limitu szczepionek, jednak nie dłużej niż do dnia 7 grudnia br. Prowadzona będzie również lista dzieci oczekujących na udział w programie.

Realizacją programu szczepień są objęte dzieci mieszkające w Krakowie, w wieku do 2 lat (w tym kończące 2 lata w 2022 roku), z wyjątkiem dzieci przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz dzieci uczęszczających do żłobka/klubu dziecięcego pod warunkiem, że żłobek/klub dziecięcy został objęty szczepieniami realizowanymi przez województwo małopolskie.

Program współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków i województwo małopolskie ze środków przekazanych w formie dotacji celowej na realizację zadania Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności