Zdecydowana większość badanych wyraziła zadowolenie z życia w Krakowie

Zdecydowana większość badanych wyraziła zadowolenie z życia w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa przekazał wyniki tegorocznej edycji Barometru Krakowskiego. Jak czytamy na stronie urzędu, mieszkańcy najbardziej docenili kulturę i rozrywkę, atrakcyjność centrum, poziom edukacji oraz zieleń miejską. Zdecydowana większość badanych (90 proc.) wyraziła zadowolenie z życia w Krakowie.

reklama

Za wymagające poprawy krakowianie uznali m.in. ponoszone koszty życia, liczbę parkingów i jakość powietrza.

reklama

W ramach tegorocznej edycji – tak jak w latach poprzednich – zbadano m.in. poziom zadowolenia z życia mieszkańców. Skala objęła 21 kategorii, m.in. atrakcyjność przestrzeni miejskiej, dostępność usług publicznych, zadowolenie z usług publicznych, poczucie bezpieczeństwa, łatwość przemieszczania się po mieście, jakość środowiska naturalnego oraz możliwość realizacji swoich zainteresowań. Mieszkańcy wskazali też najważniejsze dla nich aspekty mieszkania w Krakowie – postrzeganie zmian w Krakowie, partycypację społeczną (aktywność mieszkańców, chęć zaangażowania, przekonanie o skuteczności poszczególnych form partycypacji społecznej), profil społeczno-demograficzny mieszkańców, warunki życia oraz korzystanie z usług miejskich, status mieszkaniowy, zawodowy, sytuacja finansowa, uprawianie sportu, stan zdrowia.

W 2022 r. dodatkowo zagadnienia obejmowały: powtórzenie części pytań z edycji 2016 r. dotyczących dzielnic Krakowa (dla wskazania zmian w tym obszarze), powtórzenie pytań o zasięg i ocenę atrakcyjności Karty Krakowskiej i tematykę dyskryminacji w przestrzeni publicznej.

Z raportem podsumowującym tegoroczny Barometr Krakowski można zapoznać się tutaj.

W badaniu wzięło udział 1109 respondentów, mieszkańców Krakowa.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności