Tutaj powstaną nowe drogi rowerowe

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, zdecydował o przyznaniu miastu Kraków środków w wysokości 7 915 032 zł. To blisko 80% kosztów realizacji zadania (9 897 790,23 zł). Celem tej inwestycji jest powstanie kolejnych odcinków Wiślanej Trasy Rowerowej. Drogi rowerowe zostaną wykonane na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizowanej tam przez Wody Polskie inwestycji.

W ramach rozbudowy wałów zostaną wykonane ścieżki na następujących odcinkach:

– wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,

– wał prawy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),

– wał lewy rzeki Wisły – cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,

– wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,

– wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Lutnia do wału Wisły.

Źródło MUW

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności