Poszukiwany obywatel Gruzji został zatrzymany w Krakowie

W środę, 24 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie dokonali kontroli legalności pobytu wobec obywatela Gruzji.

Jak ustalono, cudzoziemiec przyjechał do Polski dwa miesiące temu, by podjąć pracę zarobkową w firmie zajmującej się przetwórstwem mięsa w województwie wielkopolskim. W trakcie przekraczania granicy RP okazało się jednak, że mężczyzna na podstawie prawomocnego wyroku sądu poszukiwany jest, celem odbycia kary więzienia za popełnione przestępstwo. Gruzin poszukiwany był za kradzież i posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby lub jej praw majątkowych. Po odbyciu kary i opuszczeniu zakładu karnego, mężczyzna przebywał na terytorium RP nielegalnie.

W związku z powyższym, Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 3 lat.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności