Ostatni dzień konsultacji społecznych 

Tylko do dziś trwają konsultacje społeczne w sprawie czystego powietrza w Małopolsce. Władze gmin Metropolii Krakowskiej przekazały do Marszałka Województwa Małopolskiego wspólne stanowisko w sprawie proponowanych zmian w uchwale antysmogowej, w którym opowiedziały się za utrzymaniem w mocy aktualnych zapisów tej uchwały.

Wspólne stanowisko stanowi odpowiedź na propozycję Zarządu Województwa Małopolskiego, czyli odroczenia o rok (do 2024 r.) obowiązywania przepisów w zakresie zakazu użytkowania bezklasowych kotłów – pieców poniżej klasy trzeciej.

Mając na uwadze m.in.:

  • dotychczasowe starania gmin na rzecz poprawy jakości powietrza
  • niesprzyjające okoliczności związane z inflacją oraz rosnącymi cenami energii i paliw
  • aktualną treść uchwały antysmogowej, której głównym celem jest zakończenie w 2022 r. spalania węgla w kotłach bezklasowych w Małopolsce

władze gmin Metropolii Krakowskiej opowiedziały się za utrzymaniem w mocy aktualnych zapisów uchwały nr XXXII/452/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego przy jednoczesnym opracowaniu przez samorząd województwa wytycznych dla osób przeprowadzających kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej.

Wytyczne powinny w szczególności uwzględniać sytuację życiową i finansową osób użytkujących kotły bezklasowe oraz dotkniętych ubóstwem energetycznym, a także specyfikę danej gminy.

Przypominamy, że już w kwietniu 2022 r. szefowie gmin Metropolii Krakowskiej apelowali do Zarządu Województwa o niewprowadzanie zmian w uchwale antysmogowej. Z apelem można zapoznać się tutaj.

Konsultacje społeczne

Do dziś, 24 sierpnia, trwają ogłoszone przez Zarząd Województwa Małopolskiego konsultacje projektu zmiany małopolskiej uchwały antysmogowej. Mieszkańcy województwa mogą wyrazić swoją opinię poprzez formularz internetowy dostępny tutaj. Zabierz głos w walce o czyste powietrze w Małopolsce!

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności