Kraków znajduje się na I pierwszym miejscu w rankingu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Urząd Miasta Krakowa poinformował na swojej stronie, że Kraków znajduje się na I pierwszym miejscu w rankingu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wśród dużych miast pod względem wypełnienia bazy danych (74 proc. wypełnienia bazy) wyprzedzając m.in. Poznań – 70 proc. oraz Warszawę – 66 proc.

Na tę chwilę do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostało wprowadzonych 67 803 deklaracji. Do Wydziału ds. Jakości Powietrza wpłynęło ok. 29 000 deklaracji w wersji papierowej, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich deklaracji.

Pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza, którzy są odpowiedzialni za wprowadzenie danych z deklaracji złożonych przez właścicieli/ zarządców w formie papierowej wprowadzili łącznie 23 663 deklaracji. Ze względu na bardzo dużą ilość składanych w czerwcu deklaracji w formie papierowej, proces wprowadzania danych do bazy jeszcze się nie zakończył.

Szacuje się, że w Krakowie po wprowadzeniu danych ze wszystkich złożonych w formie papierowej deklaracji wypełnienie bazy CEEB osiągnie poziom 80 proc.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności