Spore zainteresowanie programem „Mieszkanie za remont”

Spore zainteresowanie programem „Mieszkanie za remont”

Program „Mieszkanie za remont” zastąpił funkcjonujący przez ostatnie 12 lat „Program Pomocy Lokatorom”. Dzięki niemu możliwy jest wynajem lokalu na czas nieokreślony, w zamian za wykonanie w nim remontu. Nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, chęć udziału w programie zgłosiło 717 wnioskodawców. Najwięcej wniosków dotyczy gospodarstw domowych jednoosobowych – 292 i dwuosobowych – 176.

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków zostanie opracowana lista remontowa obejmująca 50 wnioskodawców. Będą to osoby, które spełniły wszystkie kryteria programu i uzyskały największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku wnioskodawców o kolejności na liście będzie decydować data złożenia wniosku.

Przewiduje się, że lista osób zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana we wrześniu.

Lista remontowa

Osoby, które znajdą się na liście remontowej poznają wykaz lokali wytypowanych do remontu. Po ich obejrzeniu i zapoznaniu się z zakresem prac, możliwe będzie złożenie oferty na remont wybranych lokali – maksymalnie pięciu. W przypadku złożenia oferty na dany lokal przez kilka osób, pierwszeństwo będzie przysługiwało osobie umieszczonej na najwyższej pozycji listy, pod warunkiem, że metraż wybranego lokalu nie przekroczy normy ustalonej dla danego gospodarstwa domowego.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności