Sanepid sprawdził jakość wody na Bagrach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o kontroli jakości wody w kąpielisku na Bagrach.

Próbki do badań zostały pobrane w dniu 6 lipca br. w ramach kontroli wewnętrznej i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych w kąpielisku.

Sanepid stwierdza przydatność wody do kąpieli.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności