Nielegalnie przebywający w Polsce mężczyźni zostali zatrzymani

Nielegalnie przebywający w Polsce mężczyźni, zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie.

30-letni obywatel Nigerii tłumaczył, że chciał studiować w Polsce. 38-letni Tadżyk przyjechał do Polski z Estonii w celu podjęcia zatrudnienia w firmie budowlanej. Natomiast 39-letni obywatel Mołdawii, zamiast pracować popadł w konflikt z prawem – za niszczenia mienia i kradzieże z włamaniem – został skazany na rok i 2 miesiące pozbawienia wolności.

Cała trójka zatrzymanych na terenie Krakowa cudzoziemców, przebywała w Polsce nielegalnie. Nigeryjczyk oraz obywatel Tadżykistanu nie posiadali wymaganych dokumentów pobytowych. Natomiast dane obywatela Mołdawii figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terenie Polski jest niepożądany.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzje administracyjne zobowiązujące cudzoziemców do powrotu do swoich ojczyzn. Dodatkowo Nigeryjczyk i Tadżyk zostali objęci rocznymi zakazami wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen. W przypadku obywatela Mołdawii zakaz ten będzie obowiązywał przez 3 lata.  

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności