Na północy miasta otwarto nowy wiadukt. Od dziś kierowcy mogą nim jeździć

Na północy miasta otwarto nowy wiadukt. Od dziś kierowcy mogą nim jeździć

Nad torami kolejowymi w Batowicach, na granicy gminy Zielonki i miasta Krakowa, nowootwartym wiaduktem przejechali dziś pierwsi kierowcy. Przedmiotowa inwestycja poprawia dostępność komunikacyjną miasta i ościennych północno-wschodnich gmin.

W ramach inwestycji wykonano:

•  budowę wiaduktu nad terenem kolejowym;

•  budowę i rozbudowę układu drogowego – budowa drogi pomiędzy skrzyżowaniem Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców, a DP2156K i DP2293K (Gmina Zielonki) o długości ok. 1081 m;

•  budowę chodnika o długości ok. 738 m;

•  budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1068 m;

•  budowę 2 zatok autobusowych;

•  rozbudowę skrzyżowania Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe „Południowe”; – budowę nowego ronda turbinowego „Północnego” w miejscowości Batowice; budowę „Wlotu Wschodniego” łączącego rondo „Północne” z drogą gminną K601495;

• budowę ronda „małego” na DP2156K i DP2293K łączącego projektowaną drogę; przebudowę i rozbudowę ul. Piasta-Kołodzieja i ul. Powstańców oraz DP2156K i DP2293K na odcinkach dojazdowych do projektowanych rond;- budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami;- budowę kanalizacji deszczowej zamkniętej oraz budowę rowu szczelnego stanowiącego kanalizację otwartą o długości ok. 1080 m;

• budowę zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią;

• budowę i przebudowę oświetlenia drogowego o długości ok. 1081m;

• przebudowa sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, kabli sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych, sieci wodociągowej, sieci gazociągu wysokiego ciśnienia);

•  rozbiórkę istniejących obiektów – wiat garażowych/budynków gospodarczych, ogrodzeń;

•  montaż urządzeń BRD w tym wyświetlaczy prędkości i przejść aktywnych oraz separatorów ruchu.

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności