Kolejna forma wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

Projekt Polski 4UA – Centrum Edukacji i Integracji to kolejna forma wsparcia uchodźców z Ukrainy, jaka została przygotowana w oparciu o współpracę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z NGO. Fundacja Ignatianum stworzyła miejsce spotkań, rozmów i wsparcia dla osób dorosłych. W ramach projektu powstała przestrzeń do nauki języka polskiego oraz integracji w Polsce i w Krakowie. Nowo otwarty punkt pomocowy dla uchodźców wojennych z Ukrainy działa w Centrum Handlowym Bonarka City Center przy ul. Kamińskiego 19 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00. 

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z języka polskiego w różnych formach i na różnych poziomach dostosowanych do potrzeb odbiorców:

  • lektorat języka polskiego w trybie stacjonarnym,
  • lektorat języka polskiego w trybie zdalnym,
  • cykliczne konwersacje językowe w formie speaking club,
  • platforma e-learningowa do nauki języka polskiego „Polska dla Początkujących i Średniozaawansowanych (P4P),
  • konsultacje językowe, grupowe i indywidualne zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą spotkania o charakterze integracyjnym i doradczym, jak np.

  • cykliczne spotkania integracyjne,
  • cykliczne spotkania z psychologiem,
  • spotkania z organizacjami, ekspertami w zakresie szeroko rozumianego  funkcjonowania w Polsce, np. spotkanie z Grodzkim Urzędem Pracy, spotkanie z prawnikami, przedstawicielami służby zdrowia, szkolnictwa wyższego itd.,
  • konsultacje indywidualne i wsparcie w zdobywaniu informacji na wskazany przez odbiorców.

Szczegółowe informacje o projekcie 

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności