Czy powstanie nowy park na Prądniku Białym?

Czy powstanie nowy park na Prądniku Białym?

Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku mieszkańcy Prądnika Białego będą mogli cieszyć się kolejnym malowniczym terenem zielonym na obszarze swojej dzielnicy. Do Parku im. T. Kościuszki, Krowoderskiego czy Leśnego Witkowice dołączy Park Rzeczny Białucha. Za realizację inwestycji zlokalizowanej na działkach gminnych, pomiędzy ul. Korczaka a linią kolejową przy Placu Imbramowskim, ma odpowiadać Zarząd Zieleni Miejskiej.

Inicjatorem koncepcji stworzenia nowego parku była Rada i Zarząd Dzielnicy IV Prądnik Biały, która już w 2018 roku wystąpiła do Miasta z postulatem o jego utworzenie. Zadanie zostało przekazane Zarządowi Zieleni Miejskiej. Podczas spotkania Rady Dzielnicy z ZZM-em, które odbyło się na terenie przyszłego parku kilka tygodni temu, jednostka poinformowała, że zamierza realizować zadanie już od tego roku i w miarę możliwości zakończyć w kolejnym.

Dziewicze, zielone tereny na północnym brzegu Białuchy

Choć radni Prądnika Białego początkowo wnioskowali o zagospodarowanie terenów po obu stronach rzeki, ostatecznie ZZM zawęził obszar realizacji wyłącznie do części północnej. Dlaczego? Stany prawne terenów po południowej stronie Białuchy są nieuregulowane lub są to działki prywatne – tłumaczy przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominik Franczak. Aby nie wstrzymywać działań, ZZM postanowił rozpocząć realizację inwestycji tam, gdzie jest to możliwe, a więc na terenie gminnym, do czego Radni Dzielnicy się przychylili – mówi przewodniczący.

Przedstawiciele Prądnika Białego od początku wnioskowali do Miasta, aby tworzony w tym miejscu park miał charakter „półdzikiego” terenu zielonego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców chętnych, by czas wolny spędzić w otoczeniu przyrody. A jak będzie to wyglądać w praktyce?

Mała architektura, ścieżki i tablice

Jak mówi Kierownik Zespołu ZZM ds. Kontaktu z Mieszkańcami, Aleksandra Mikolaszek, jednostka jest obecnie na etapie przygotowywania materiałów do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji.

Czego mieszkańcy mogą spodziewać się w parku po jego otwarciu? Teren zostanie doposażony w elementy małej architektury, nawiązujące stylistyką do naturalnych, dzikich form wkomponowanych w istniejące ukształtowanie terenu i charakter miejsca – mówi przedstawicielka ZZM. Pojawią się też elementy edukacyjne, takie jak tablice czy pulpity informacyjne. W śladach zbliżonych do istniejących przedeptów wykonane zostaną alejki ze zrębków drzewnych. Zagospodarowana zostanie również zieleń, a dojście do kładki nad rzeką i przystanku MPK przejdzie remont nawierzchni utwardzonej – wylicza Aleksandra Mikolaszek.

Za kwotę 215 tys. zł, jaką ZZM przeznaczył na ten cel w roku bieżącym, planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Co z hałasem?

Tereny parku zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej ul. Opolskiej. Powstaje zatem pytanie o hałas, który może zakłócać mieszkańcom spokojny wypoczynek w tej części miasta. Dodatkowo, nie ma tu możliwości ustawienia ekranów dźwiękochłonnych – wiązałoby się to z koniecznością wycinki kilkudziesięciu drzew oraz przebudowy magistrali ciepłowniczej.

ZZM zobowiązał się do zrealizowania w tym miejscu nasadzeń, których rolą będzie wygłuszanie i tłumienie hałasów dochodzących od strony ul. Opolskiej. Liczymy również na to, że na dalszym etapie pojawi się koncepcja Miejskiego Inżyniera Ruchu, dotycząca zmniejszenia prędkości na tym odcinku drogi do 50 km/h – tak, żeby auta spowalniały i nie generowały tutaj takiego hałasu. Pomysł ten ma szansę na realizację w nadchodzących latach – jednak dopiero po ukończeniu trwających w tej części Krakowa dużych inwestycji infrastrukturalnych w postaci budowy linii tramwajowej na Górkę Narodową i przebudowy al. 29 Listopada – mówi przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Mieszkańcy Prądnika podkreślają, że choć większość uwagi w tym rejonie Krakowa poświęca się obecnie na modernizację infrastruktury, to cieszy ich, że wśród największych inwestycji Miasto ma na uwadze również projekty zagospodarowania zieleni, dające możliwości spędzania wolnego czasu na łonie natury, jak właśnie Park Rzeczny Białucha.

Materiały prasowe

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności