Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na miejsca pod budowę grobów murowanych w nowej części cmentarza Rakowickiego i na cmentarzu Podgórskim. Licytacja odbędzie się 6 lipca o godz. 13.00 w ZCK – ul. Powstańców 48.

Aukcja odbędzie się 6 lipca o godz. 13.00 w budynku Zarządu Cmentarzy Komunalnych – Biuro Obsługi Cmentarza Prądnik Czerwony, ul. Powstańców 48.

Zasady przystąpienia do aukcji

W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne (legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości), które do 5 lipca do godz. 9.00 wpłacą wadium w wysokości 2 000 zł. Wpłatę można zrealizować:

 • gotówką w kasie ZCK przy ul. Rakowickiej 26,
 • przelewem na konto: Bank PKO Bank Polski SA, 08 1020 2892 0000 5602 0757 2516, w tytule należy wpisać lokalizację grobu i numer miejsca

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty decyduje data zaksięgowania środków finansowych na rachunku bankowym organizatora.

Ponadto należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami aukcji, wzorem umowy i stanem przedmiotu aukcji, zaświadczenie o braku nabycia wcześniej miejsca pod budowę grobu murowanego lub piwnicy grobu murowanego na cmentarzach komunalnych w Krakowie w drodze aukcji/przetargu.

Jedna osoba może brać udział w licytacji kilku miejsc, po wcześniejszym wskazaniu ich lokalizacji i wpłaceniu wielokrotności wadium – dla każdego miejsca odrębnie. Jednakże po udzieleniu przebicia, co do któregokolwiek z licytowanych miejsc, dalsze licytowanie przez tę osobę pozostałych miejsc nie zostanie przyjęte. Jednorazowe postąpienie (przebicie ceny) nie może być niższe niż 500 zł.

Wylicytowanie miejsca pod budowę grobu murowanego daje uprawnienie do zawarcia w terminie 7 dni, od daty licytacji, umowy na użytkowanie minimum przez 50 lat gruntu pod grób murowany po wniesieniu aktualnie obowiązującej w ZCK opłaty:

 • 7 991,00 zł tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na 50 lat

lub

 • 14 000 zł tytułem zagwarantowania użytkowania gruntu pod grób murowany na 99 lat

Prawo nabycia i użytkowania gruntu pod grób murowany nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich (obcych) przez 5 lat od dnia zawarcia tej umowy.

Osobom, które nie nabyły piwnicy w drodze aukcji, wadium zostanie zwrócone. Nie podlega ono zwrotowi tym, którzy wygrali aukcję i nie przystąpili do podpisania umowy, w terminie 7 dni od daty aukcji.

Organizator przetargu może odstąpić od aukcji bez podania przyczyny najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed datą licytacji. Dotyczy to całości lub poszczególnych miejsc.

Szczegółowe zasady aukcji można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje są dostępne pod nr tel. 12 619 99 61, 12 619 99 19, 12 619 99 11, 12 619 99 12, 12 656 25 23.

Co można wylicytować?

Nowa część cmentarza Rakowickiego

miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m2:

 • kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 10, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 17, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 18, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera CXV, rząd I, miejsce nr 19, cena wywoławcza: 15 982 zł

Cmentarz Podgórski

miejsca pod pojedyncze groby murowane o łącznej powierzchni 2,94 m2:

 • kwatera XXXVIII a, rząd VI, miejsce nr 2, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera XXXVIII a, rząd VI, miejsce nr 3, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera XXXVIII a, rząd VII, miejsce nr 3, cena wywoławcza: 15 982 zł
 • kwatera XXXVIII a, rząd VII, miejsce nr 7, cena wywoławcza: 15 982 zł
reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności