Wojewoda Małopolski wydał decyzję

Wojewoda Małopolski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli zachodniej obwodnicy Zielonek. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że w najbliższych dniach rozpocznie się budowa kolejnej ważnej inwestycji na północy Krakowa. Zadanie powstaje przy dofinansowaniu ze środków UE.

W pierwszej fazie robót, wykonawca nie będzie ingerował w ważniejsze ulice na północy miasta. Nowa wylotówka na północ przetnie ulice lokalne – Złote Piaski, Żwirowa, Piaszczysta, Rybałtowska, a także Jasna i Zimorowicza. Na tych ulicach wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach będziemy informować w odrębnych komunikatach.

Warto wiedzieć, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z 1 lipca ub. br., na krakowską część zadania, którego wartość to blisko 72 mln zł, przekazana zostanie dotacja w wysokości prawie 20 mln zł. Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Krakowski odcinek Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek rozpoczyna się w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z budowaną obecnie pod nadzorem ZIM linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstanie około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii G do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi. Wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nową trasą a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Rozbudowana na około 200 metrach będzie również ul. Glogera. W ramach zadania powstanie również wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy.

Przewiduje się też przebudowę i budowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami. Poprawi się też infrastruktura dla transportu zbiorowego, poprzez wybudowanie zatok dla autobusów. Tam gdzie jest to konieczne powstaną ekrany akustyczne.

Trasa Wolbromska – zachodnia obwodnica Zielonek ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do naszego miasta z gminy Zielonki. Nowa droga będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ul. Jasnogórskiej, Łokietka i 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności