Trwają konsultacje w sprawie linii tramwajowej na os. Złocień

Do 1 lipca potrwają konsultacje społeczne w sprawie budowy nowej linii tramwajowej na osiedle Złocień. Chodzi o studium dla czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z nową pętlą komunikacji miejskiej.

Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”. Celem konsultacji jest wybór najkorzystniejszego korytarza drogowo-tramwajowego, który powinien zostać zrealizowany jako pierwszy.

Budowa linii tramwajowej na osiedle Złocień pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych komunikacją zbiorową, a także wpłynęłaby na odciążenie ulicy Półłanki, poprawiając dostępność komunikacją dla mieszkańców osiedla. Dodatkowo budowa trasy tramwajowej może stanowić element realizacji potencjalnych planów rozwojowych tego obszaru z uwagi na będący w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto.

Konsultacje społeczne trwają od 10 czerwca do 1 lipca. W ich ramach zaplanowano:

  • telefoniczne dyżury eksperckie: 15 czerwca, w godz. od 10.00 do 11.00, a także 22 czerwca, w godz. od 16.00 do 17.00 pod numerami telefonów: 607 962 431, 12 616 89 24
  • spotkanie z mieszkańcami: 20 czerwca o godz. 18.00 w dworze Czeczów przy ul. Popiełuszki 36.

Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do 1 lipca 2022 r.

Formularz można przekazać:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Złocień”.

Szczegóły na stronie obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności