Stanowisko GDDKiA w sprawie opłat za przejazd autostradą A4

Na początku maja informowaliśmy o planowanych podwyżkach za przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków. Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz odcinka autostrady A4 na odcinku Katowice – Kraków, planuje podniesienie stawki opłat za przejazd pojazdów od 4 lipca br.

W ocenie GDDKiA podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą naszego kraju. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Należy rozważyć wszystkie okoliczności

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciło się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd.

Sytuacja w Ukrainie

Przede wszystkim GDDKiA zwrócił uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4.

Zaapelowaliśmy więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski” – czytamy w komunikacie

Z autostrady na drogi lokalne

Jednym z efektów podwyżek, który należy wziąć pod uwagę, może być przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą bowiem zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju.

Bez podwyżek na autostradach zarządzanych przez GDDKiA

Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Proponowane nowe stawki

We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków wystąpił o zgodę na zmianę od 4 lipca br. stawek opłat za przejazdy dla wszystkich kategorii pojazdów:

  1. kategorii 1 (innych niż  motocykle) – z kwoty 12 zł do kwoty 13 zł;
  2. kategorii 2, 3, 4 i 5 – z kwoty 35 zł do kwoty 40 zł.

Powyższe opłaty obowiązywały by na każdym z dwóch Placów Poboru Opłat (PPO), tj. w Mysłowicach i Balicach.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności