Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powoła specjalną komisję

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wstrzymuje się z kolejnym krokiem dotyczącym przygotowania realizacji nowej trasy S7 w ramach sześciu proponowanych przebiegów. Prezydent Jacek Majchrowski na początku przyszłego tygodnia powoła specjalną komisję, która wypracuje propozycję tzw. korytarza społecznego, możliwego do zaakceptowania przez krakowian.

Do pracy w zespole zostaną zaproszeni eksperci, przedstawiciele wszystkich klubów w radzie miasta, przewodniczący dzielnic, przez które miały przebiegać dotychczas proponowane trasy nowej S7, wiceprezydenci Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk oraz reprezentanci miejskich instytucji, w tym m.in. Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego, Wydziałów UMK: Miejskiego Inżyniera Ruchu, Kształtowania Środowiska, Gospodarki Komunalnej, spółki Klimat – Energia – Gospodarka Wodna.

W liście skierowanym do prezydenta Jacka Majchrowskiego i innych przedstawicieli samorządów, Tomasz Żuchowski, p.o. generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, podsumowuje dyskusję, która odbyła się na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa w środę, 27 kwietnia.

„Patrząc na emocje, które budzą już dziś zaproponowane przez nas korytarze, zaproponowałem, że GDDKiA może wstrzymać się z kolejnym krokiem dotyczącym tej inwestycji (uzyskanie finansowania na prace przygotowawcze) do czasu przedstawienia na tzw. korytarza społecznego” – czytamy w liście skierowanym przez Tomasza Żuchowskiego.

„Jeśli jest wola i chęć samorządów do przygotowania takiego rozwiązania, które byłoby akceptowalne przez większość zainteresowanych, jesteśmy na nie otwarci i moglibyśmy je dalej procedować z zachowaniem uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i środowiskowych” – pisze Tomasz Żuchowski

Przypomnijmy, prezydent Jacek Majchrowski podzielał niepokój mieszkańców odnośnie do zaproponowanych przez GDDKiA w styczniu 2022 r. sześciu przebiegów nowej trasy S7. Zaprezentowane wówczas przez rządową instytucję warianty budziły sporo kontrowersji wśród krakowian.

Problemy z wytyczeniem całego korytarza związane są jednak z charakterystyką i stanem zagospodarowania obszaru, przez który miałaby przebiegać nowa trasa. Są to generalnie tereny cenne przyrodniczo, o skomplikowanej morfologii, a przy tym intensywnie zabudowane, głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub zagrodową.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nowy korytarz dla drogi S7 nie był nigdy rezerwowany w planach zagospodarowania przestrzennego Krakowa i gmin ościennych. Na południu Krakowa, na terenach przez które miałyby przebiegać planowane przez GDDKiA warianty, od co najmniej kilku lat obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zapisy tych dokumentów planistycznych były konsultowane i opiniowane na etapie przygotowania przez GDDKiA.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności