Nowy program „Mieszkanie za remont”

„Mieszkanie za remont” to nowy program, który będzie regulował zasady najmu gminnych mieszkań w Krakowie. Zastąpi on „Program Pomocy Lokatorom”, który funkcjonował w mieście przez ostatnie 12 lat. Program umożliwia wynajem lokali na czas nieokreślony w zamian za wykonanie w nich remontu. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa, nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

W nowym programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
    • 150 proc. – 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł – 4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
    • 125 proc. – 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł – 4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
    • 100 proc. – 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł – 3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

Stworzona zostanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu zastosowany w „Programie Pomocy Lokatorom”.

W I edycji programu listą zostanie objęte nie więcej niż 50 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wnioski o umieszczenie na tej liście będą przyjmowane przez 1 miesiąc w danym roku. Kolejne edycje będą ogłaszane pod warunkiem, że poprzednia lista została zrealizowana w całości.

Remont

Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną odgórnie*. Obecnie te stawki mieszczą się w przedziale: 4,90 zł/m2 –12,52 zł/m2. Czas na wykonanie remontu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Koniec „Programu zamian”

Kraków rezygnuje z „Programu zamian”, który był wprowadzony ok. 15 lat temu. Wobec innej sytuacji mieszkaniowej nie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym od wielu lat nie prowadzono naboru osób chętnych na zamianę zajmowanego lokalu komunalnego na inny, położony w nowo wybudowanych budynkach.

Więcej informacji.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności