Nowy program „Mieszkanie za remont”

„Mieszkanie za remont” to nowy program, który będzie regulował zasady najmu gminnych mieszkań w Krakowie. Zastąpi on „Program Pomocy Lokatorom”, który funkcjonował w mieście przez ostatnie 12 lat. Program umożliwia wynajem lokali na czas nieokreślony w zamian za wykonanie w nich remontu. Jak czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa, nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

reklama

W nowym programie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
 • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
 • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
  • 150 proc. – 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł – 4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
  • 125 proc. – 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł – 4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
  • 100 proc. – 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł – 3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

reklama

Stworzona zostanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu zastosowany w „Programie Pomocy Lokatorom”.

W I edycji programu listą zostanie objęte nie więcej niż 50 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wnioski o umieszczenie na tej liście będą przyjmowane przez 1 miesiąc w danym roku. Kolejne edycje będą ogłaszane pod warunkiem, że poprzednia lista została zrealizowana w całości.

Remont

Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną odgórnie*. Obecnie te stawki mieszczą się w przedziale: 4,90 zł/m2 –12,52 zł/m2. Czas na wykonanie remontu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Koniec „Programu zamian”

Kraków rezygnuje z „Programu zamian”, który był wprowadzony ok. 15 lat temu. Wobec innej sytuacji mieszkaniowej nie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym od wielu lat nie prowadzono naboru osób chętnych na zamianę zajmowanego lokalu komunalnego na inny, położony w nowo wybudowanych budynkach.

Więcej informacji.

reklama
 • Ruszył nabór wniosków do programu „Mieszkanie za remont”

  reklama Od dziś, 15 marca można już składać wnioski do II edycji programu „Mieszkanie za r…
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności