Będzie wsparcie dla ukraińskich twórców

Będzie wsparcie dla ukraińskich twórców

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że uruchomiony zostanie program wsparcia dla ukraińskich twórców. Jest on skierowany do obywateli Ukrainy, prowadzących działalność artystyczną, którzy opuścili terytorium swojego kraju w wyniku inwazji Rosji, przybyli do Polski po 24 lutego oraz przebywają na terenie Krakowa. Na realizację programu miasto przeznaczy 200 000 zł.

Program zakłada wsparcie twórców, którzy prowadzą działalność artystyczną lub kulturalną w obszarze sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, fotografii i innych dziedzin kultury i sztuki. Zgłoszone projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 000 do 5 000 złotych brutto.

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym, w oparciu o następujące kryteria: zgodność projektu z założeniami programu, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji i współpraca z krakowskimi twórcami, artystami i organizacjami.

Projekty można zgłaszać do 26 maja.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: ukraina@krakowskieforum.pl
  • osobiście – w sekretariacie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, z dopiskiem na kopercie „Ukraina”.

Regulamin programu i formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej krakowskieforum.pl.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności