Aby wjechać do Strefy Czystego Transportu konieczne będzie posiadanie takiej nalepki

W naszym mieście ma powstać Strefa Czystego Transportu. Minister klimatu i środowiska ustalił wzór nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do stref czystego transportu. Nalepka określa m.in. rok produkcji pojazdu czy rodzaj paliwa, którym tankowany jest samochód.

Nalepkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu. Określenie sposobu wydawania naklejek leży w kompetencjach rady gminy. Oprócz roku produkcji pojazdu i rodzaju paliwa, nalepka zawiera również następujące informacje:

  • czy została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu
  • nazwę gminy ustanawiającej strefę czystego transportu
  • numer rejestracyjny pojazdu
  • znak drogowy D-54 (oznaczenie SCT).

Informacja o odbiorze nalepek będzie podana w późniejszym terminie, przed wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu.

Obecnie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zakończył przyjmowanie ankiet, a także spotkania warsztatowe z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. Kolejnym etapem konsultacji społecznych będą dyżury telefoniczne, które będą dostępne dla mieszkańców przez cały następny tydzień.

Dyżur telefoniczny w sprawie SCT jest dostępny pod numerem (tel.:12 616 86 68):

  • 9 maja godz. 17.00–19.00
  • 10 maja godz. 10.00–12.00
  • 11 maja godz. 17.00–19.00
  • 12 maja godz. 10.00–12.00
  • 13 maja godz. 14.00–16.00.
Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności