Wezwania na kwalifikację wojskową

Wezwania na kwalifikację wojskową

Ruszyła kwalifikacja wojskowa 2022. Jej celem jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia. Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa i potrwa od 4 kwietnia do 8 lipca.

reklama

Wezwania na kwalifikację

Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie do ewidencji wojskowej danych osobowych osób stawiających się do kwalifikacji oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

reklama

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które doręczane są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie stawiły się do kwalifikacji (a były do tego zobowiązane),   a ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłosić się w wojskowej komendzie uzupełnień  właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego. Obowiązek ten trwa do ukończenia 55 lat.

Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Zobacz również:

Straż Miejska w Krakowie rekrutuje. Tyle można zarobić

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności