Straż Miejska w Krakowie rekrutuje. Tyle można zarobić

Straż Miejska w Krakowie rekrutuje. Tyle można zarobić

Straż Miejska w Krakowie prowadzi rekrutację na strażników miejskich. Wolnych jest 30 etatów.

reklama

1. Wymagania formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończony 21 rok życia,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie średnie,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.


2. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, 
 • znajomość języków obcych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość topografii Krakowa,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • odporność na stres.

3. Zakres obowiązków:

 • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego. 

4. Warunki pracy i płacy w Straży Miejskiej:

 • praca patrolowa w terenie,
 • trzy zmiany,
 • 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,
 • przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3 300 zł brutto (w trakcie trzymiesięcznego szkolenia  podstawowego), 3 600 zł brutto (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),
 • po roku możliwość awansu na stanowisko Młodszego Strażnika (wynagrodzenie: 4000 zł brutto),
 • dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,
 • dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,
 • premia regulaminowa (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),
 • system nagród uznaniowych,
 • dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych.


5. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kwestionariusz personalny kandydata,
 • książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),
 • dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu).

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikacje można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem:

reklama

Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116 31-416 Kraków oraz w formie elektronicznej na adres: kadry@strazmiejska.krakow.pl w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. Dla zachowania terminu decydująca jest data doręczenia dokumentów do Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 20

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Zobacz również:

Marzec był dynamicznym miesiącem dla krakowskiego lotniska

Straż miejska ma nowe uprawnienia!

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności