Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował apel

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wystosował apel

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skierował list do członków Komitetu Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, apelując do wszystkich państw członkowskich o odstąpienie od decyzji organizacji 45. sesji komitetu w Kazaniu, a także do odwołania z funkcji przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa przedstawiciela Federacji Rosyjskiej.

reklama

Treść listu:

Szanowni Członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa,

reklama

„Musimy chronić dziedzictwo kulturowe na Ukrainie, jako świadectwo przeszłości, ale także jako katalizator pokoju i spójności na przyszłość, które społeczność międzynarodowa ma obowiązek chronić i zachowywać”. Odwołując się do Konstytucji UNESCO i powyższego apelu Dyrektor Generalnej UNESCO Audrey Azoulay oraz biorąc pod uwagę fakt, że celowe niszczenie dziedzictwa jest przestępstwem przeciwko ludzkości, jako Prezydent Krakowa, pierwszego miasta europejskiego na Liście Światowego Dziedzictwa – wpisanego w 1978 roku – oraz miasta gospodarza 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, apeluję do wszystkich Państw członkowskich o odstąpienie od decyzji organizacji 45. sesji Komitetu w Kazaniu w Federacji Rosyjskiej, a także do odwołania z funkcji Przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa Ambasadora Federacji Rosyjskiej.

24 lutego Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną niepodległej Ukrainy rozpoczynając działania zbrojne o niespotykanej od II wojny światowej brutalności. Bombardowanie miast i wsi, zbrodnie na ludności cywilnej, odcięcie oblężonych społeczności lokalnych od dostaw żywności i leków przypomina najmroczniejsze karty historii XX wieku.

Obok tysięcy zabitych, w tym kobiet i dzieci – Federacja Rosyjska niszczy obiekty o istotnym znaczeniu historycznym, obiekty zabytkowe, muzea, teatry, cenne układy urbanistyczne, kompleksy budynków – bezpowrotnie niszczy elementy dziedzictwa Europy.

Międzyrządowemu Komitetowi Światowego Dziedzictwa, który jako główny organ decyzyjny Konwencji stoi na straży jej wiarygodności, nie może przewodniczyć kraj, który łamie jej postanowienia, w szczególności art. 6 pkt 3, który stanowi co następuje: „Każde Państwo członkowskie niniejszej Konwencji zobowiązuje się nie podejmować żadnych celowych środków, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zaszkodzić dziedzictwu kulturowemu i naturalnemu, o którym mowa w artykułach 1 i 2, znajdującemu się na terytorium innych Państw członkowskich niniejszej Konwencji” oraz działa wbrew fundamentalnym zasadom Konwencji zawartym w preambule, gdzie stwierdza się, „że pogorszenie stanu lub zanik jakiegokolwiek elementu dziedzictwa kulturowego lub naturalnego stanowi szkodliwe zubożenie dziedzictwa wszystkich narodów świata”.

Podsumowując, organizacja sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa jest przywilejem, na który zasługuje państwo dbające o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ludzkości, wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka. Od 24 lutego Federacja Rosyjska łamie wszystkie wartości i idee, które służą budowaniu wspólnoty międzynarodowej, a jej armia dopuszcza się brutalnych ataków na ludność cywilną.

Międzyrządowy Komitet Światowego Dziedzictwa, jako organ wykonawczy Konwencji, której celem jest ochrona dziedzictwa ludzkości, powinien stanowczo zareagować na inwazję Rosji na Ukrainę i podjąć decyzję o odstąpieniu od organizacji 45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Kazaniu (Federacja Rosyjska) oraz o przekazaniu przewodnictwa Komitetu Światowego Dziedzictwa jednemu z wiceprzewodniczących.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności