Policyjne działania „NURD”

W poniedziałek, 4 kwietnia policja w Małopolsce przeprowadziła działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

Celem tej akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierujących rowerami. Policjanci egzekwowali stosowanie się uczestników ruchu do przepisów o koegzystencji pieszych i kierujących pojazdami. W ciągu jednodniowych działań, przeprowadzonych na terenie Małopolski ujawniono 1265 wykroczeń. Ponad 900 z nich dotyczyło nieprawidłowych zachowań kierujących pojazdami wobec pieszych, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych.

Policyjne działania „NURD” i Wykroczenia pieszych

Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez osoby piesze, których w sumie ujawniono 313. Najczęstsze ich wykroczenia to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni lub torowiska przy nadawanym przez sygnalizator czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. O potrzebie przeprowadzania takich działań świadczy policyjna statystyka. Od początku roku w Małopolsce zginęły 24 osoby, 12 z nich to piesi uczestnicy ruchu drogowego.

Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Należy pamiętać że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób prowadzący do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Fot. Policja

Zobacz również:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało poradnik na wypadek wojny i kryzysu

Mieszkasz w Krakowie? Dołącz do nas na Facebooku. Kliknij obserwuj stronę.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności