Od 1 lipca będą nowe stawki za wywóz śmieci

Dziś radni zdecydowali o nowych stawkach za wywóz śmieci.

Od 1 lipca wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wyniesie 27 zł za jednego mieszkańca. Jeżeli śmieci nie będą segregowane, stawka będzie podwójna – 54 zł za każdą osobę.

W przypadku nieruchomości niemieszkalnych, opłata wyniesie 97 zł za pojemnik 1100 litrów. Jeśli odpady nie będą segregowane, będzie to 194 zł.

Zobacz również:

Tramwaje nie będą jeździły ulicą Basztową

Dołącz do nas na Facebooku

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności