Kraków zaprasza na wydarzenia w ramach II edycji “Maja Równości”

Miasto Kraków zaprasza wszystkich mieszkańców i mieszkanki do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach II edycji “Maja  Równości”.  Wydarzenie to ma na celu budowanie wrażliwości wokół idei praw człowieka i  tworzenie równościowego miejskiego programu kulturalnego.

Zaplanowane spotkania, inicjatywy, wystawy czy projekcje poruszają tematykę praw człowieka, dyskryminacji, wykluczenia, szukają sposobów przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom, inspirują do równościowych poszukiwań.

MAJ RÓWNOŚCI 2022

PROGRAM

4 MAJA, GODZ. 18.00

WYKŁAD MAGDALENY ŚRODY „RODZAJE WYKLUCZENIA”

Miejsce: Dworek Białoprądnicki, ul. Białoprądnicka 3

Zapraszamy na wykład dr hab. Magdaleny Środy w ramach projektu „Horyzonty Równości”.

Magdalena Środa to prof. UW, to feministka, etyczka i filozofka, która zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą. W latach 2004–2005 była Pełnomocniczką Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jest autorką wielu książek i artykułów z zakresu historii idei, filozofii współczesnej, etyki teoretycznej i stosowanej, filozofii politycznej oraz gender studies.

4 MAJ – 20 MAJA, GODZ. 8.00 – 21.00 (WT – PT)

WYSTAWA KOMIKSU: „BEZ RÓŻNICY PŁCI. HISTORIA WALKI O PRAWA WYBORCZE KOBIET”

Miejsce: Ośrodek Kultury im C. K. Norwida – Sektor Sztuki os. Górali 5, Galeria m Klubu Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14

Prawo do głosu, prawo do nauki czy prawa obywatelskie to kwestie wywalczone przez same kobiety. Komiks „Bez różnicy płci. Historia walki o prawa wyborcze kobiet” powstał w ramach projektu „Pionierki, emancypantki, buntowniczki” i, opowiada o kobietach wyjątkowych, których siła i determinacja są przyczyną posiadanych dzisiaj praw. Zapraszamy do poznania trzech wyjątkowych historii o walce kobiet i ich prawa. Pierwszą historię o tym, jak kobiety wywalczyły sobie prawo do nauki i miejsca na uniwersytetach można poznać w Sektorze Sztuki OKN (os. Górali 5). W tematykę wprowadzi sylwetka Kazimiery Bujwidowej, polskiej prekursorki walki kobiet o prawo do edukacji. Kobiety chciały istnieć nie tylko w nauce, ale pragnęły równie mocno działać w polityce i mieć na nią realny wpływ.

7 MAJA, GODZ. 15.00

GRA EDUKACYJNA „POZNAJ MOJĄ KULTURĘ”

Miejsce: Centrum Wielokulturowe, tbc

Zapraszamy do udziału w grze edukacyjnej “Poznaj moją kulturę”. Uczenie się polega na wymianie doświadczeń uczestników gry pochodzących z różnych kultur na podstawie używanych w grze kart. Karty dotyczą np. zwyczajów, zachowań itd. W tym trudnym czasie skupiamy się na Ukrainie i na celu mamy jak najlepsze poznanie zwyczajów, kultury, sposobu funkcjonowania Ukraińców i Ukrainek. Gra skierowana do obcokrajowców i obcokrajowczyń mieszkających w Krakowie, przeprowadzona w języku angielskim.

9 MAJA – 27 MAJA

MAJÓWKA ZE ZDROWIEM PSYCHICZNYM

Miejsce: Online

Rok 2022 miał być rokiem wypalenia zawodowego i adaptacji w powrocie do szkół i biur po długim okresie pracy zdalnej. Zaskoczyła nas jednak wojna w Ukrainie. Dlatego tematyka tegorocznej Majówki organizowanej przez Mental Health Center i Diversity Hub będzie poświęcona radzeniu sobie z najtrudniejszym. Jak budować odporność po traumatycznych doświadczeniach, jak wspierać osoby w żałobie, jak wspierać dzieci zmęczone izolacją w pandemii, ale też jak wspierać zespół, jak odbudować zaangażowanie emocjonalne pracowników po pandemii, jak dbać o swoje emocje, jak dbać o własne granice wspierając innych. Zapraszamy na bezpłatne wykłady otwarte, warsztaty dla menedżerów i menedżerek oraz panele dyskusyjne. Więcej informacji oraz rejestracja: https://majowka.mhcenter.pl/

11 MAJA, GODZ. 18.00

DEBATA „SOLIDARNOŚĆ (WEDŁUG) KOBIET”

Miejsce: Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana, Rynek Główny 35

Choć w solidarnościowych albumach dominują mężczyźni, powoli przywracamy pamięć o kobietach w tym wielkim społecznym ruchu. Analiza list osób internowanych w stanie wojennym pokazuje, że działaczki „Solidarności” były grupą zróżnicowaną pod względem wieku, zawodu i społecznego statusu. Były wśród nich pięćdziesięcio- i dwudziestolatki; pisarki, aktorki, nauczycielki, studentki, robotnice, działaczki chłopskie, „zawodowe” opozycjonistki, wreszcie samotne matki i żołnierki Armii Krajowej. Dziesiątki kobiet udostępniały na potrzeby opozycji swoje mieszkania. Tam znajdowały się skrzynki kontaktowe, działały redakcje, drukarnie czy wolne radiostacje.  By ten nasz album stał się kompletny, trzeba go jeszcze uzupełnić o żony opozycjonistów. Wstęp bezpłatny. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu Facebook Muzeum Nowej Huty.

11 MAJA, GODZ. 18.00

SPOTKANIE „WYSZUKAJ KLASYKA”

Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20

W ramach majowego spotkania z cyklu „Wyszukaj Klasyka” realizowanego od 2020 r przypomniane zostaną zapomniane queerowe postaci związane z Krakowem. Partnerem merytorycznym i promocyjnym cyklu było Narodowe Archiwum Cyfrowe. Cykl prowadził Marcin Wilk – pisarz, dziennikarz, kurator programów literackich, autor m.in. bloga książkowego „Wyliczanka” i objętej patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO książki „Pokój z widokiem. Lato 1939”.

13 MAJA, GODZ. 18.00

WSPÓLNA LEKTURA ,,RÓWNOŚĆ TO NIE BAJKA. MĄDRE LEKTURY NIE TYLKO DLA DZIECI”

Miejsce: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida:  https://www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Zapraszamy na wspólną lekturę bajek poruszających kwestie dyskryminacji, odmienności i równouprawnienia. Także filmy z nagranymi czytankami będą dostępne na FB Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Spotkanie poprowadzi Aleksandra Kowalczyk i Bartosz Goździkowski.

13 MAJA, GODZ. 19.00

WERNISAŻ „TRUMNA, W KTÓREJ ŚPI, JEST WYŚCIELONA CZERWONYM MATERIAŁEM Z PAJĘCZYNĄ”

Miejsce: Teatr Barakah, ul. Paulińska 28

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt.  „Trumna, w której śpi, jest wyścielona czerwonym materiałem z pajęczyną” – Kolektywu Bałuckiego 15. Wystawa odbywa się w ramach projektu UWAGA! Strefa LGBT, prowadzonego przez Teatr Barakah.

Przeznaczone dla dorosłego widza

16 MAJA, GODZ. 18.00

SPOTKANIE Z CYKLU „W(Y)KLUCZENIA”

Miejsce: Pałac Potockich, Rynek Główny 20

„W(y)kluczenia” to cykl debat organizowanych w Pałacu Potockich od lipca 2021 roku w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Głośne premiery książkowe są w nim punktem wyjścia do rozmowy o sytuacji mniejszości, migracji, ekologicznej wrażliwości, polityce troski, prawach kobiet, społecznych i ekonomicznych nierównościach. Gośćmi i gościniami interdyscyplinarnych spotkań są autorzy i autorki, twórcy i twórczynie, badacze i badaczki oraz działacze i działaczki, którzy wystąpią w podwójnej roli: czytelników i czytelniczek oraz komentatorów i komentatorek rzeczywistości. Kuratorką cyklu jest Aleksandra Lipczak. Majowe spotkanie poświęcone będzie tematyce LGBT+.

17 MAJA, GODZ. 18.00

SPOTKANIE „INNOŚĆ. EMOCJE, DESTRUKCJE I PRAWA CZŁOWIEKA”

Miejsce: Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Złotego Wieku 14, Kraków

Stwierdzenie, że każdy z nas jest inny, to niby banał, ale prawda jest taka, że rozumienie i akceptacja „inności” stanowi całkowicie inny wymiar. Na poziomie jednostki mówimy o tolerancji, na poziomie społecznym o prawach człowieka. Już od czasów antycznych „inność” jest jednym z wiodących tematów literackich, wywołujących ogromne emocje. Serdecznie zapraszamy na Literacki Wtorek Czytelników związany z tematyką równości i tolerancji.

17 MAJA, GODZ. 19.00

DEBATA „Drag Queens” Z CYKLU „UWAGA! STREFA LGBT”

Miejsce: Teatr Barakah, ul. Paulińska 28

Jest do szósta debata z cyklu siedmiu, które odbywają się w ramach projektu UWAGA! Strefa LGBT. Tematy pozostałych to: sytuacja prawna osób LGBTIQ w Polsce; rodzice LGBTIQ, LGBTIQ na prowincji, sztuka LGBT, LGBTIQ a kościół; przeciwdziałanie homofobii.

Przeznaczone dla dorosłego widza

18 MAJA, GODZ. 17.00

DYSKUSJA „QUEER ROUNDTABLE”

Miejsce: Spółdzielnia Ogniwo, ul. Smolki 11a

W jaki sposób można ułatwić osobom nieheteronormatywnym zza granicy integrację w społecznościach lokalnych w obecnym czasie nasilonych nastrojów homofobicznych? Jak tworzyć bezpieczne przestrzenie dla osób queer, które pozwolą wysunąć na pierwszy plan kluczowe dla nich problemy i potrzeby? Co wydarza się na przecięciu narodowości, migracji i tożsamości seksualnej? Jak należy rozumieć te zależności w kontekście polskim? Instytut Kultury Willa Decjusza oraz Spółdzielnia Ogniwo zapraszają na panel dyskusyjny dotyczący sytuacji osób LGBT+ w kontekście kryzysu migracyjnego i wojny w Ukrainie, w którym wezmą udział Aaiún Nin, Karol Wilczyński i Serhii Chupryna. Kontekstem dla dyskusji jest debiutancki tom poetycki Aaiún Nin Złamane połówki mlecznego słońca, który ukazał się w tym miesiącu w wydawnictwie Lokator, i który inspirowany jest doświadczeniem dorastania i odkrywania tożsamości seksualnej w rzeczywistości postkolonialnej Afryki.

19 MAJA, GODZ. 11.00

RÓWNOŚCIOWE PORTRETY Z PRZESZŁOŚCI

Miejsce: MUFO Rakowicka, ul. Rakowicka 22A

Jak to się dzieje, że wyrabiamy sobie pewne zdanie o innych ludziach? Czy bierzemy pod uwagę wszystkie, czy tylko niektóre spośród ich cech? I czy to rzeczywiście są ich cechy, czy tylko tak nam się wydaje? Jaką rolę odgrywają tu stereotypy? Wygląd drugiego człowieka jest dla nas pierwszym sygnałem, z kim będziemy mieli do czynienia. Ale ten sygnał nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Podczas warsztatów wspólnie przyjrzymy się portretom ludzi z różnych miejsc i czasów, a następnie spróbujemy odczytać, kim byli naprawdę. Czy nam się to uda? Czy głęboko zakorzenione stereotypy wezmą górę? Jeśli tak się zdarzy, wspólnie się z nimi rozprawimy i stworzymy własne portrety wolne od stereotypów. Prowadzenie: Marcin Krotla – historyk sztuki i student psychologii, edukator muzealny i antydyskryminacyjny.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-9 lat i młodzieży.  Cena: 5 zł. Liczba miejsc w grupie ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). Zapisy przez system rezerwacji on-line: bilety.mufo.krakow.pl oraz pod numerem telefonu +48 602 638 560 i adresem e-mail: bilety[at]fotolibro.store.

19 MAJA, GODZ. 18.00

WARSZTATY „EDU(RE)AKCJA, CZYLI INTERAKTYWNE NARZĘDZIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ I O PRAWACH CZŁOWIEKA”

Miejsce/adres: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida – Nowohuckie Laboratorium Kultury, os. Górali 5

Spotkanie w formie warsztatowej dedykowane jest nauczycielom_kom, aktywistom_kom, edukatorom_kom – osobom zainteresowanym edukacją antydyskryminacyjną. Sprawne posługiwanie się technologią to jedna z podstawowych kompetencji w dzisiejszych czasach. Dzięki narzędziom cyfrowym zajęcia edukacyjne mogą być jeszcze bardziej rozwijające dla młodego człowieka, są bowiem doskonałym pretekstem do ćwiczenia kreatywności, uwrażliwiania, czy uczenia krytycznego myślenia. W czasie spotkania będzie można poznać sposoby na skuteczne zaangażowanie młodzieży i dowiedzieć się, w jaki sposób można pracować z bezpłatnymi, interaktywnymi narzędziami stworzonymi przez Fundację Humanity in Action Polska: edukacyjno-aktywistyczną aplikacją 11 KROKÓW oraz interaktywną książką „O mowie nienawiści i hejcie”. Prowadzenie: Larysa Michalska

21 MAJA, GODZ. 20.00

SPECJALNY POKAZ FILMÓW YANY BACHYSKIEJ

Miejsce: dziedziniec Pałacu Potockich, Rynek Główny 20

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki włącza się w obchody tegorocznego Maja Równości specjalnym pokazem filmów ukraińskiej artystki Yany Bachynskiej. Yana Bachynska (ur. 1991, we Lwowie) to artystka multimedialna i performerka. Absolwentka filozofii na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2008-2013) oraz multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie (2016-2019). W swojej praktyce artystycznej odnosi się do problemów związanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych, resentymentalnego charakteru utopii oraz zagadnienia seksualności i tożsamości płciowej. Jako medium swoich prac często wykorzystuje przestrzeń publiczną. W ramach pokazu w Bunkrze Sztuki zaprezentowane zostaną pracę video z lat 2020/2022. Filmy What is to be done? (2021) oraz My Grandfather’s skin (2020) poruszają temat złożoności czynników historycznych i uwarunkowań geopolitycznych na współczesną tożsamość narodową Ukrainy, w której istotną rolę odgrywają symbole religijne. W pracy Tovarystvo Sekta (2020), artystka wykorzystuje motyw wytworów wspólnej halucynacji, budującą „queer utopię przyszłości”. Nebinarnistj (2020) to zapis jednego dnia z życia bohatera fantastycznej istoty, w którym widz śledzi historię miłosną z elementami homofobii, natomiast Digestion (2020) to obraz międzygenderowej przemocy i poszukiwania sprawiedliwości.

Przeznaczone dla dorosłego widza.

23 MAJA GODZ. 18.00

„LOLA” – POKAZ FILMU FABULARNEGO W REŻ. LAURENTA MICHELI

Miejsce: Kino Studyjne Sfinks, os. Górali 5

Zapraszamy na pokaz filmu, który opowiada niezwykłą historię. Lola skończyła niedawno 18 lat, jest dziewczyną, która przechodzi tranzycję i właśnie dowiedziała się, że została zakwalifikowana na operacje z nią związane. Niestety krótko po tym przychodzi też informacja, że zmarła jej ciężko chora mama, która do tej pory jako jedyna wspierała ją w tej trudnej sytuacji. Spełniając jej ostatnie życzenie, Lola i jej ojciec, który wcześniej wyrzucił ją z domu i z którym nie miała kontaktu od dwóch lat, wyruszają do ich rodzinnego domu, aby zawieźć tam prochy. Podczas wspólnej podróży muszą wrócić do niezagojonych ran, ale też zmierzyć się razem z nowymi wyzwaniami.

23 MAJA – 20 CZERWCA

Wystawa Czeskie bohaterki/ilustrowany portret wielkich Czeszek, które zapisały się w międzynarodowej historii i współczesności

Miejsce/adres: Ośrodek Kultury im C. K. Norwida – Sektor Sztuki os. Górali 5, Galeria m Klubu Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14

Wystawa „Czeskie bohaterki” to ilustrowana mozaika złożona z portretów wielkich Czeszek-władczyń, polityczek, artystek, badaczek czy sportsmenek, które odegrały ważną rolę nie tylko w Czeskiej, ale również międzynarodowej historii i współczesności. Projekt powstał w związku ze stuleciem nadania w 1920 praw wyborczych czechosłowackim kobietom oraz 200. rocznicą urodzin pisarki Boženy Němcovej. Przybliża sylwetki pięćdziesięciu ważnych kobiecych postaci widzianych oczyma młodych współczesnych ilustratorek i ilustratorów; studentów Wydziału Projektowania i Sztuki im. Ladislava Sutnara na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie, pod opieką Renáty Fučíkovej. Ekspozycja powstała we współpracy z Wydziałem Projektowania  i Sztuki na Uniwersytecie Zachodnich Czech w Pilznie, Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie i  Czeskim Centrum w Warszawie. Wystawa składa się z dwóch części: I część Sektor Sztuki, OKN os. Górali 5 /  II część Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14. Wstęp wolny.

25 MAJA, GODZ. 18.00

WYKŁAD ADAMA BODNARA „PRAWA CZŁOWIEKA”

Miejsce: Dworek Białoprądnicki, ul. Białoprądnicka 3

Polecamy wykład dr hab. Adama Bodnara, prof. SWPS, polskiego prawnika i nauczyciela akademickiego, specjalistę w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka i działacza na rzecz praw człowieka. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015–2021 – Rzecznika Praw Obywatelskich.

26 MAJA, GODZ. 18.00-22.00

RÓWNOŚCIOWY DZIEŃ WOLNY

Miejsce: Klub Jędruś, os. Centrum A bl.6a

Warsztaty sportowe, ekologiczne i wokalne przygotowane wspólnie z krakowskimi kolektywami pracującymi na rzecz wspólnego traktowania.

27 MAJA, GODZ. 18.00

SPOTKANIE ,,RÓWNOŚĆ TO NIE BAJKA. MĄDRE LEKTURY NIE TYLKO DLA DZIECI”

Miejsce/adres: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida:  https://www.facebook.com/KlubKuzniaOKN

Drugie spotkanie, w ramach którego zorganizowana zostanie wspólna lektura bajek poruszających kwestie dyskryminacji, odmienności i równouprawnienia. Także filmy z nagranymi czytankami będą dostępne na FB Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Kowalczyk i Bartosz Goździkowski.

28 MAJA

WYSTAWA „SZTUKA RÓWNOŚCI”

Miejsce: Klub Zgody,  os. Słoneczne 16

Zapraszamy na wystawę autorskich fotografii i prac wykonanych dowolną metodą plastyczną, poruszających tematykę antydyskryminacyjną  i równościową ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z prawami osób LGBT+ oraz praw kobiet i skupiających się na przeciwdziałaniu wykluczeniu i mowie nienawiści. Prace zaprezentowane zostaną w formie wystawy stacjonarnej oraz  on-line na profilu Klubu Zgody w serwisie Facebook. Wystawa skierowana będzie do polskich twórców/twórczyń i artystów/artystek oraz młodzieży i studentów krakowskich szkół i uczelni.

28 MAJA, GODZ. 16.00

QUEEROWY SPACER PO KRAKOWIE ŚLADAMI KOBIET

Miejsce: Plac Matejki, koło Pomnika Grunwaldzkiego.

Polecamy queerowy spacer po Krakowie śladami kobiet- intelektualistek, skandalistek, mieszczanek, szlachcianek, sufrażystek i reformatorek. Przewodniczka poprowadzi uczestników przez miejsca dobrze w Krakowie znane, jak i poprzez mniej uczęszczane zakamarki o pasjonującej historii.

28 MAJA, GODZ. tbc

WARSZTATY Z TWORZENIA AUDIODESKRYPCJI/ FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ


Obraz jest wart tysiące słów. Niestety osoby niewidzące nie mają przywileju korzystania z takiego udogodnienia w komunikacji. Dlatego powstała audiodeskrypcja – sztuka przetwarzania obrazu na język, w taki sposób, żeby osoba niewidząca była w stanie jak najlepiej wyobrazić sobie ten obraz. Jak powstaje audiodeskrypcja? Czy trudno jest ją zrobić samodzielnie? Na co zwrócić uwagę przy jej tworzeniu? Czym się różni audiodeskrypcja filmowa od teatralnej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy podczas dedykowanych naszym odbiorcom warsztatów.  Warsztaty pozwolą uczestnikom lepiej poznać tą sztukę i chociaż nie staną się następnego dnia ekspertami, to dzięki zdobytym umiejętnością, będą mogli aktywnie uczestniczyć w pracach nad dostosowywaniem materiałów do potrzeb osób niewidzących.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności