Koleje Małopolskie wprowadzają zmiany dla podróżnych z Ukrainy

Koleje Małopolskie wprowadzają zmiany dla podróżnych z Ukrainy

Koleje Małopolskie poinformowały, że od 4 kwietnia 2022 r. zmieniają się zasady odbywania nieodpłatnych przejazdów obywateli Ukrainy.

reklama

Osobami uprawnionymi do nieodpłatnych przejazdów są:

1) dzieci i młodzież do 18 roku życia,

reklama

2) kobiety – bez względu na wiek,

3) mężczyźni po 60 roku życia,

4) mężczyźni między 18, a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przejazdy wyżej wskazanych obywateli Ukrainy będą odbywać się na podstawie:

  •  ważnego paszportu, potwierdzającego przekroczenie granicy (zarówno polskiej, jak i innego państwa UE) od 24 lutego 2022 r. albo
  •  dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, studenckiej itd.), okazywanego wraz z powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r.

Mężczyźni między 18, a 60 rokiem życia, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej, obowiązani są okazać ponadto dokument potwierdzający niepełnosprawność (nie dotyczy to osób z widoczną niepełnosprawnością).

Nieodpłatny bilet osoby uprawnione mogą otrzymać od obsługi w pociągu.

Zobacz również:

Wezwania na kwalifikację wojskową

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności