Funkcjonariusze zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi policji

W ubiegłym tygodniu, policjanci gościli w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Ułanów. Tego dnia, w szkole odbywał się dzień otwarty połączony z „Piknikiem u Kalinowskiego”. Podczas wizyty funkcjonariusze promowali zawód policjanta, udzielając informacji odnośnie zasad rekrutacji oraz wymagań, jakie są stawiane przed kandydatami starającymi się o przyjęcie do służby.

Policjanci odpowiadali na zadawane przez uczniów pytania oraz omawiali specyfikę swojej pracy, przedstawiając najważniejsze zadania, jakie w służbie stoją przed policjantami różnych pionów.

Uczniowie zainteresowani pracą w Policji, którzy w przyszłości chcieliby wybrać ten zawód, otrzymali ulotki informacyjne dotyczące wymogów formalnych jakie musi spełniać kandydat do służby oraz postępowania kwalifikacyjnego. Młodzież dowiedziała się również, że szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.policja.gov.pl w zakładce „Praca w Policji”.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności