Będą nowe tablice rejestracyjne w Krakowie. Koniec z KR

Będą nowe tablice rejestracyjne w Krakowie. Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, zasoby dostępnej numeracji tablic rejestracyjnych KR są już na wyczerpaniu. Zastąpią je nowe tablice z wyróżnikiem KK, które od połowy marca są wydawane w UMK przy ul. Wielickiej 28a w Krakowie. 

Rozdysponowano już ok. 1500 kompletów nowych tablic.

Jeszcze tylko 13 tys. tablic KR 

W związku z wyczerpaniem przydzielonego zakresu tablic z wyróżnikiem KR do oznaczania pojazdów samochodowych, od połowy marca w punkcie przy ul Wielickiej 28a wydawane są już nowe tablice rejestracyjne. Tablice są wydawane z pierwszego zasobu otrzymanej przez Kraków dodatkowej litery wyróżnika powiatu – „K” w układzie „KK pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999”.

W pozostałych pięciu lokalizacjach Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK: al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, POM Bronowice, POM Bonarka, POM Serenada, kończy się wydawanie tablic rejestracyjnych samochodowych o wyróżniku KR z ostatniego przewidzianego przepisami zasobu: „cyfra, dwie litery i dwie cyfry”. Do wydania pozostało jeszcze około 13 tys. kompletów tablic. Po wyczerpaniu posiadanych przydziałów, również w tych lokalizacjach rozpocznie się wydawanie tablic z nowym wyróżnikiem.

Zasady oznakowania pojazdów

Zgodnie z przepisami, na wydawanych w Krakowie tablicach rejestracyjnych zwyczajnych, służących głównie do oznaczania pojazdów samochodowych, pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa – dla Małopolski jest to litera „K”, druga litera natomiast stanowi wyróżnik powiatu – dla Krakowa była to od początku litera „R”. Dalsza część rejestracji może składać się z samych cyfr lub odpowiedniej kombinacji cyfr i liter według poniższego układu:

  • pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
  • cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,
  • trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,
  • cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999
  • cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99.

Wyróżniki pojazdów tworzone są ze zbioru następujących 20 liter: A, C, E, F, G, H, J, K, L , M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y.  

Zasoby z wyróżnikiem „KK” wystarczą na 20 lat

Zgodnie z przepisami, tablice z nowym wyróżnikiem powiatu będą tworzone kolejno w takim samym układzie jak podany wyżej. Nowy zasób obejmie więc łącznie powyżej 1 100 000 numerów, co według przybliżonych szacunków powinno wystarczyć na ponad 20 lat. Dokładny okres jest trudny do oszacowania, ponieważ zgodnie z obowiązującymi od 31 marca przepisami nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce w innych urzędach, przerejestrowując je w Krakowie nie mają obowiązku wymiany tablic na te z wyróżnikiem krakowskim i mają prawo zachować dotychczasowe. Nie wiadomo więc ilu mieszkańców skorzysta z takiej możliwości.

W związku z wyczerpywaniem się zasobu wyróżników dla tablic rejestracyjnych do oznaczania motocykli i ciągników rolniczych, miasto otrzymało dodatkową literę wyróżnika powiatu – „K” i od maja 2015 r. rozpoczęto wydawanie tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem KK dla oznaczania motocykli i motorowerów.

Od początku wprowadzenia „białych” tablic rejestracyjnych, czyli od 2 maja 2000 r., w Krakowie wydano już ponad 1 000 000 kompletów tablic rejestracyjnych o wyróżniku KR do oznaczenia pojazdów samochodowych. Nie wliczają się w tę sumę tablice do oznaczenia przyczep, naczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Początkowo na tablicach rejestracyjnych uwidoczniona była polska flaga, którą od 1 maja 2006 r. zastąpiły unijne gwiazdki.

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności