Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczyna konsultacje 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką w Podgórzu Duchackim. Konsultacje rozpoczną się 29 marca, a zakończą 29 kwietnia.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką z zapewnieniem prawidłowych warunków, odwodnienia, oświetlenia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia wraz z analizą porównawczą wariantów i propozycją optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejących uwarunkowań.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

  • 29 marca 2022– rozpoczęcie konsultacji
  • 29 kwietnia 2022– zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

  • formularz konsultacyjny

Od 29 marca do 29 kwietnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

  • spotkanie konsultacyjne

We wtorek, 5 kwietnia odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17.30-19.00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowykonsultacje@zdmk.krakow.pl do 5 kwietnia, do godz. 12.00 – w tytule należy wpisać: Przykopy – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej 5 kwietnia.

  • dyżury telefoniczne

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie – 12 kwietnia (wtorek) w godz. 10.00-12.00 oraz 19 kwietnia (wtorek) w godz. 16.00-18.00 – pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz postępach projektowych: miejski serwis o inwestycjachzdmk.krakow.plrazemwdialogu.pl.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności