W TAURON Arenie Kraków będzie punkt nadawania numeru PESEL dla uchodźców

Od najbliższej środy, 16 marca, rozpocznie się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego. W Krakowie rejestracja odbywać się będzie w TAURON Arenie Kraków. Punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty, od godz. 8.00 do 20.00.

W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Wsparcie jest udzielane od dnia przekroczenia granicy – data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

  • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
  • jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
  • jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Więcej informacji na stronie www.gov.pl [PL/UA]

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności